Sommerhuse 2021

 

Klik her, og se hvilke størrelser vi anbefaler

 

Sommerboliger:

(Opdateret juni 2021 - husk anførte priser er pr. år, men du faktureres pr. halvår)

 

Obligatorisk pr. bolig

Beskrivelse Placering Frekvens Volumen Ekskl. moms Inkl. moms
Genbrugspladsgebyr *1        580,80 726,00

 

 

Beskrivelse Placering Frekvens Volumen*2 Ekskl. moms Inkl. moms

Genanvendelsesgebyr (emballage) 

  

Følger restaffald 8 gange årligt Uanset volumen 137,60 172,00

 

 

Restaffald - obligatorisk med minimum én beholder pr. bolig

 

Beskrivelse Placering Frekvens*3 Volumen Ekskl. moms Inkl. moms
Restaffald Skel 14 dags tømning
(18 gange årligt)
140 l 292,80 366,00
Restaffald Skel 14 dags tømning
(18 gange årligt)
190 l 396,00 495,00
Restaffald Skel

14 dags tømning
(18 gange årligt)

240 l 525,60 657,00
Restaffald Skel 14 dags tømning
(18 gange årligt)
400 l 889,60 1.112,00
Restaffald Skel 14 dags tømning
(18 gange årligt)
660 l 1.462,40 1.828,00
Restaffald Skel 14 dags tømning
(18 gange årligt)
770 l 1.705,60 2.132,00

 

Tillæg for ugetømning i perioden 1. juni til 31. august

Beskrivelse Placering Frekvens Volumen Ekskl. moms Inkl. moms

Restaffald

Skel

Ugetømning (6 stk. ekstra tømninger)        

140 l

175,20

219,00

Restaffald

Skel

Ugetømning (6 stk. ekstra tømninger) 

190 l

237,60

297,00

Restaffald

Skel

Ugetømning (6 stk. ekstra tømninger) 

240 l

315,20

394,00

Restaffald

Skel

Ugetømning (6 stk. ekstra tømninger) 

400 l

533,60

667,00

Restaffald

Skel

Ugetømning (6 stk. ekstra tømninger) 

660 l

877,60

1.097,00

Restaffald

Skel

Ugetømning (6 stk. ekstra tømninger) 

770 l

1.023,20

1.279,00

 

Tillæg for standplads

Beskrivelse Placering*4 Frekvens Uanset volumen Ekskl. moms Inkl. moms
Afstandstillæg op til 25 m Stand  14 dags tømning   304,80 381,00
Afstandstillæg (25-50 m) Stand  14 dags tømning   608,80 761,00
Afstandstillæg (50-75 m) Stand 14 dags tømning   914,40 1.143,00
Afstandstillæg (75-100 m) Stand 14 dags tømning   1.218,40 1.523,00
Afstandstillæg op til 25 m Stand Ugetømning   487,20 609,00
Afstandstillæg ( 25 -50 m) Stand Ugetømning   975,20 1.219,00
Afstandstillæg (50-75 m) Stand Ugetømning   1.462,40 1.828,00
Afstandstillæg (75-100 m) Stand Ugetømning   1.950,40 2.438,00

 

Tillæg for ekstra service: Låger, porte m.m. (ekstra gebyr for låge nr. 2)

Alle har ret til at have 1 låge, dør, port, kæde. Ved 2 styks pålægges kunden et ekstra gebyr for servicen.

Beskrivelse   Frekvens Uanset volumen Ekskl. moms Inkl. moms
En ekstra låge, port, dør / bom, kæde el.lign.   14 dags tømning   750,00 938,00
En ekstra låge, port, dør / bom, kæde el.lign.   Ugetømning   1.140,00 1.425,00

 

Tillæg for ekstra service: Chauffør skal bakke

Beskrivelse   Frekvens Uanset volumen Ekskl. moms Inkl. moms
Bakke med renovationsbil 50-100 m   14 dags tømning   500,00 625,00
Bakke med renovationsbil 50-100 m   Ugetømning   760,00 950,00
Bakke med renovationsbil > 100 m   14 dags tømning   1.000,00 1.250,00
Bakke med renovationsbil > 100 m   Ugetømning   1.520,00 1.900,00

 

Tilvalg haveaffald (marts - oktober)

Beskrivelse Placering Frekvens Volumen*4 Ekskl. moms Inkl. moms
Haveaffald Skel 8 gange årligt 240 l 321,60 402,00
Haveaffald Skel 8 gange årligt 400 l 403,20 504,00
Haveaffald Skel 8 gange årligt 660 l 544,80 681,00

 

*1 Genbrugspladsgebyret omfatter drift af genbrugspladser, miljøstationer, affaldscentre, administration af ordninger m.v. 

*2 Volumen på emballagebeholderen kan vælges med samme størrelser som anført under restaffald. Prisen er uafhængig af beholderstørrelse. 

*3 Den anførte frekvens for sommerboliger gælder i højsæsonen, øvrige frekvenser fremgår af tømmekalenderen.

*4 Tillæg for afhentning fra standplads dækker både restaffald- og emballagebeholdere.

 


For alle indsamlingsordninger gælder, at der kan forekomme andre tømmefrekvenser, volumener, beholdertyper m.v. Gebyrerne vil i disse tilfælde være udregnet efter samme principper som ovenstående. Salg af udstyr og øvrige ydelser; beholdere, speciallåg, foringssække m.v. sælges til dagspris. Den til enhver tid gældende prisliste findes her på hjemmesiden. Takster for aflevering af affald direkte til Renosyds behandlingsanlæg fremgår ligeledes af prislisten. Gebyrbladet er godkendt af Renosyds bestyrelse den 27. november 2020.