Fællesløsninger 2021

 (Opdateret december  2020 - anførte priser er pr. år)

Klik her, og se forskellige beholderstørrelser

 

Fællesløsninger:

 

Obligatorisk med ét gebyr pr. boligenhed

Beskrivelse Placering Frekvens Volumen Ekskl. moms Inkl. moms
Genbrugspladsgebyr *1       1.000,00 1.250,00

 

Beskrivelse Placering*3 Frekvens Volumen*4 Ekskl. moms Inkl. moms

Genanvendelsesgebyr *2 (emballage, pap og papir)

 

 

Aftales  Månedstømning Uanset volumen 299,20 374,00

 

Restaffald - obligatorisk (model og volumen tilpasses den enkelte fællesløsning)

Beskrivelse Placering Frekvens Volumen Ekskl. moms Inkl. moms
Restaffald Aftales 14 dags tømning 400 l. 1.168,00 1.460,00
Restaffald Aftales 14 dags tømning 660 l. 1.920,00 2.400,00
Restaffald Aftales 14 dags tømning 770 l. 2.240,00 2.800,00

 

Tillæg for ugetømning

Beskrivelse Placering Frekvens Volumen Ekskl. moms Inkl. moms
Restaffald Aftales Ugetømning 400 l. 1.518,40 1.898,00 
Restaffald Aftales Ugetømning 660 l. 2.496,00 3.120,00 
Restaffald Aftales Ugetømning 770 l. 2.912,00 3.640,00 
Restaffald Aftales 2 x pr. uge 400 l. 4.672,00 5.840,00 
Restaffald Aftales 2 x pr. uge 660 l. 7.680,00 9.600,00 
Restaffald Aftales 2 x pr. uge 770 l. 8.960,00 11.200,00 

 

Tillæg for ekstra service: nøgle/koder

Beskrivelse   Frekvens Uanset volumen Ekskl. moms Inkl. moms
Nøgle/kode-håndtering ifm. låst dør   14 dags tømning   750,40 938,00
Nøgle/kode-håndtering ifm. låst dør   Ugetømning   1.140,00 1.425,00
Nøgle/kode-håndtering ifm. låst dør   2 x ugetømning   1.920,00 2.400,00

   

Alternativer 

Beskrivelse Placering*3 Frekvens Volumen Enhed  Ekskl. moms  Inkl. moms
Underground løsning - restaffald*5 Aftales Individuel 3-8 m3 Pr. tømning 260,00 325,00
Underground løsning emballage Aftales Individuel 3-8 m3 Pr. tømning 680,00 850,00
Underground løsning pap og papir Aftales Individuel 3-8 m3 Pr. tømning 120,00 150,00
Behandlingspris restaffald   Individuel håndtering   Pr. ton 550,00 688,00

 

*1 Genbrugspladsgebyret omfatter drift af genbrugspladser, miljøstationer, affaldscentre, administration af ordninger m.v. 

*2 Genanvendelsesgebyr er obligatorisk med ét gebyr pr. boligenhed, bortset fra ved valg af underground-løsning.

*3 Placering af beholdere og containere i fællesløsninger aftales mellem Renosyd og boligforening/-selskab.

*4 Volumen på emballage- og papirbeholder kan vælges med samme størrelse som anført under restaffald (papir og pap dog maksimum 660 l.). Beholdervolumen og -antal tilpasses den enkelte fællesløsning.

*5 Restaffald i undergrounds faktureres med 2 elementer (pr. tømning, pr. ton samt pr. faktura). Omkostninger til undergrounds afholdes af ejendommens ejer. 

For sammensætning af den optimale affaldsløsning, kan Renosyd kontaktes på tlf.: 86525211.


For alle indsamlingsordninger gælder, at der kan forekomme andre tømmefrekvenser, volumener, beholdertyper m.v. Gebyrerne vil i disse tilfælde være udregnet efter samme principper som ovenstående. Salg af udstyr og øvrige ydelser; beholdere, speciallåg, foringssække m.v. sælges til dagspris. Den til enhver tid gældende prisliste findes her på hjemmesiden. Takster for aflevering af affald direkte til Renosyds behandlingsanlæg fremgår ligeledes af prislisten. Gebyrbladet er godkendt af Renosyds bestyrelse den 27.november 2020.