Sommerhuse 2020

 

 (Opdateret november 2019 - anførte priser er pr. år)

Sommerboliger:

 

Obligatorisk pr. bolig

Beskrivelse Placering Frekvens Volumen Excl. moms Incl. moms
Genbrugspladsgebyr *1        580,80 726,00

 

 

Beskrivelse Placering Frekvens Volumen *2 Excl. moms Incl. moms
Genanvendelsesgebyr (emballage)  Følger restaffald 8 gange årligt Uanset volumen 137,60 172,00

 

 

Restaffald - obligatorisk med minimum én beholder pr. bolig

Beskrivelse Placering Frekvens *3 Volumen Excl. moms Incl. moms
Restaffald Skel 14 dags tømning
(18 gange årligt)
140 l. 292,80 366,00
Restaffald Skel 14 dags tømning
(18 gange årligt)
190 l. 396,00 495,00
Restaffald Skel

14 dags tømning
(18 gange årligt)

240 l. 525,60 657,00
Restaffald Skel 14 dags tømning
(18 gange årligt)
400 l. 889,60 1.112,00
Restaffald Skel 14 dags tømning
(18 gange årligt)
660 l. 1.462,40 1.828,00
Restaffald Skel 14 dags tømning
(18 gange årligt)
770 l. 1.705,60 2.132,00

 

Tillæg for ugetømning i perioden 1. juni til 31. august

Beskrivelse Placering Frekvens Volumen Excl. moms Incl. moms

Restaffald

Skel

Ugetømning (6 stk. ekstra tømninger)        

140 l.

175,20

219,00

Restaffald

Skel

Ugetømning (6 stk. ekstra tømninger) 

190 l.

237,60

297,00

Restaffald

Skel

Ugetømning (6 stk. ekstra tømninger) 

240 l.

315,20

394,00

Restaffald

Skel

Ugetømning (6 stk. ekstra tømninger) 

400 l.

533,60

667,00

Restaffald

Skel

Ugetømning (6 stk. ekstra tømninger) 

660 l.

877,60

1.097,00

Restaffald

Skel

Ugetømning (6 stk. ekstra tømninger) 

770 l.

1.023,20

1.279,00

 

Tillæg for standplads

Beskrivelse Placering *4 Frekvens Uanset volume Excl. moms Incl. moms
Afstandstillæg op til 25 m Stand  14 dags tømning   304,80 381,00
Afstandstillæg (25-50 m) Stand  14 dags tømning   608,80 761,00
Afstandstillæg (50-75 m) Stand 14 dags tømning   914,40 1.143,00
Afstandstillæg (75-100 m) Stand 14 dags tømning   1.218,40 1.523,00
Afstandstillæg op til 25 m Stand Ugetømning   487,20 609,00
Afstandstillæg ( 25 -50 m) Stand Ugetømning   975,20 1.219,00
Afstandstillæg (50-75 m) Stand Ugetømning   1.462,40 1.828,00
Afstandstillæg (75-100 m) Stand Ugetømning   1.950,40 2.438,00

 

Tilvalg haveaffald (marts - oktober)

Beskrivelse Placering Frekvens Volumen*4 Excl. moms Incl. moms
Haveaffald Skel 8 gange årligt 240 l. 306,40 383,00
Haveaffald Skel 8 gange årligt 400 l. 384,00 480,00
Haveaffald Skel 8 gange årligt 660 l. 519,20 649,00

 

*1 Genbrugspladsgebyret omfatter drift af genbrugspladser, miljøstationer, affaldscentre, administration af ordninger m.v. 

*2 Volumen på emballagebeholderen kan vælges med samme størrelser som anført under restaffald. Prisen er uafhængig af beholderstørrelse. 

*3 Den anførte frevens for sommerboliger gælder i højsæsonen, øvrige frekvenser fremgår af tømmekalenderen.

*4 Tillæg for afhentning fra standplads dækker både restaffald- og emballagebeholdere.

 


For alle indsamlingsordninger gælder, at der kan forekomme andre tømningsfrekvenser, volumener, beholdertyper m.v. Gebyrerne vil i disse tilfælde være udregnet efter samme principper som ovenstående. Salg af udstyr og øvrige ydelser; beholdere, speciallåg, foringssække m.v. sælges til dagspris. Den til enhver tid gældende prisliste findes her på hjemmesiden. Takster for aflevering af affald direkte til Renosyds behandlingsanlæg fremgår ligeledes af prislisten. Gebyrbladet er godkendt af Renosyds bestyrelse den 29.oktober 2019.