Helårsbolig 2020

 

 Her kan du kan se hvilke størrelser vi anbefaler


Helårsbeboelse:

(Opdateret november 2019 - anførte priser er pr. år)

 

Obligatorisk pr. bolig

Beskrivelse Placering Frekvens Volumen    

Genbrugspladsgebyr *1

     

1.000,00

1.250,00

 

 

Beskrivelse Placering Frekvens *2 Volumen *3 Excl. moms Incl. moms

Genanvendelsesgebyr (emballage, pap og papir) 

     

Følger restaffald Månedstømning Uanset volumen 299,20 374,00

 

Restaffald - obligatorisk med minimum én beholder pr. bolig

14 dags tømning 

Beskrivelse Placering Frekvens Volumen Excl. moms Incl. moms

Restaffald

Skel

14 dags tømning  

140 l.

384,00

480,00

Restaffald

Skel

14 dags tømning

190 l.

520,00

650,00

Restaffald

Skel

14 dags tømning

240 l.

690,40

863,00

Restaffald

Skel

14 dags tømning

400 l.

1.168,00

1.460,00

Restaffald

Skel

14 dags tømning

660 l.

1.920,00

2.400,00

Restaffald

Skel

14 dags tømning

770 l.

2.240,00

2.800,00

 

Tillæg for ugetømning

Beskrivelse Placering Frekvens Volumen Excl. moms Incl. moms

Restaffald

Skel

Ugetømning         

140 l.

806,40

1.008,00

Restaffald

Skel

Ugetømning

190 l.

884,00

1.105,00

Restaffald

Skel

Ugetømning

240 l.

1.172,80

1.466,00

Restaffald

Skel

Ugetømning

400 l.

1.518,40

1.898,00

Restaffald

Skel

Ugetømning

660 l.

2.496,00

3.120,00

Restaffald

Skel

Ugetømning

770 l.

2.912,00

3.640,00

 

Tillæg for standplads

Beskrivelse Placering *4 Frekvens Uanset volume Excl. moms Incl. moms
Afstandstillæg op til 25 m. Stand 14 dags tømning   400,00 500,00
Afstandstillæg (25-50 m.) Stand 14 dags tømning   800,00 1.000,00
Afstandstillæg (50-75 m.) Stand 14 dags tømning   1.200,00 1.500,00
Afstandstillæg (75-100 m.) Stand 14 dags tømning   1.600,00 2.000,00
Afstandstillæg op til 25 m. Stand Ugetømning   800,00 1.000,00
Afstandstillæg (25-50 m.) Stand Ugetømning   1.600,00 2.000,00
Afstandstillæg (50-75 m.) Stand Ugetømning   2.400,00 3.000,00
Afstandstillæg (75-100 m.) Stand Ugetømning   3.200,00 4.000,00

 

Tillæg for ugetømning i perioden 1. maj til 31. august (8 stk. ekstra tømninger)

Beskrivelse Placering Frekvens Volumen Excl. moms Incl. moms
Restaffald Skel Ugetømning 140 l. 218,40 273,00
Restaffald Skel Ugetømning 190 l. 296,00 370,00
Restaffald Skel Ugetømning 240 l. 392,80 491,00
Restaffald Skel Ugetømning 400 l. 664,80 831,00
Restaffald Skel Ugetømning 660 l. 1.092,80 1.366,00
Restaffald Skel Ugetømning 770 l. 1.275,20 1.594,00

Tillæg for afhentning fra
standplads ved tilvalg af
ugetømning

Stand Ugetømning Uanset volume 132,80 166,00

 

 Tilvalg - haveaffald (marts - oktober)

 

Beskrivelse Placering Frekvens Volumen Excl. moms Incl. moms
Haveaffald Skel 8 gange årligt 240 l. 306,40 383,00
Haveaffald Skel 8. gange årligt 400 l. 384,00 480,00
Haveaffald Skel 8 gange årligt 660 l. 519,20 649,00

  

*1 Genbrugspladsgebyret omfatter drift af genbrugspladser, miljøstationer, affaldscentre, administration af ordninger m.v. 

*2 Dog hver 2. måned i landområder for pap og papirbeholderen.

*3 Volumen på emballage, pap og papirbeholderen kan vælges med samme størrelser som anført under restaffald, pap og papir dog maksimum 660 l. Prisen er uafhængig af beholderstørrelse. 

 *4 Tillæg for afhentning fra standplads dækker både restaffald-,emballage-, pap og papirbeholder.


For alle indsamlingsordninger gælder, at der kan forekomme andre tømningsfrekvenser, volumener, beholdertyper m.v. Gebyrerne vil i disse tilfælde være udregnet efter samme principper som ovenstående. Salg af udstyr og øvrige ydelser; beholdere, speciallåg, foringssække m.v. sælges til dagspris. Den til enhver tid gældende prisliste findes her på Renosyds hjemmeside. Takster for aflevering af affald direkte til Renosyds behandlingsanlæg fremgår ligeledes af prislisten. Gebyrbladet er godkendt af Renosyds bestyrelse den 29.oktober 2019