Privatlivspolitik for Renosyds kunder

Renosyd I/S beskytter dine persondata ved at leve op til gældende lovgivning på området. I denne privatlivspolitik kan du læse, hvilke af dine persondata vi behandler, når du er kunde hos os eller benytter vores services.

Hvilke data indsamles og behandles?

Nedenfor beskrives overordnet hvilke persondata, vi behandler, hvad enten de er stillet til rådighed af dig selv eller indsamlet via offentlige registre.

I alle tilfælde, hvor vi har leverandører til at behandle dine persondata, er der mellem Renosyd I/S og leverandøren indgået en databehandleraftale, der sikrer, at leverandøren kun behandler dine personoplysninger efter vores instruktion.

Kundedata

Som følge af Renosyd I/S’ aktiviteter i forbindelse med affaldshåndtering for Skanderborg og Odder kommuner indsamles der i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsen informationer, herunder persondata, omkring ejerforholdene på de adresser, hvor Renosyd I/S har et kundeforhold og leverer affaldsløsninger. Oplysningerne indhentes gennem den Offentlige Informations Server (OIS) for ejendomme, hvor ejeren er en eller flere privatpersoner, og gennem CVR-registeret, i de tilfælde hvor ejeren er en virksomhed.

Vi supplerer data i vores egne systemer med oplysninger omkring dine affaldsordninger, herunder også oplysninger om tømninger og evt. særlige adgangsforhold.
For privatpersoner gælder det ligeledes, at vi indhenter CPR-numre til brug i forbindelse med overdragelse af udeståender til inddrivelse via SKAT og digital kommunikation med kunderne via e-Boks.

Formålet med indsamling og behandling af data sker for at kunne levere, udføre og fakturere den affaldshåndtering, som vi er ansvarlig for i Odder og Skanderborg kommuner.
Indsamlede kundedata opbevares og behandles i indeværende år + 5 år med hjemmel i bogføringsloven. Renosyds hjemmel fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b om aftaleforholdet med dig og litra e om myndighedsudøvelse.

Selvbetjening

I forbindelse med selvbetjening i Renosyd I/S’ app og hjemmeside beder vi dig oplyse navn, telefonnummer og e-mail. Formålet med at indsamle disse informationer er, at vi kan følge op på din henvendelse, samt sammenholde data med de data vi har til rådighed om ejeren på ejendommen. På den måde sikrer vi, at vi jævnfør affaldsbekendtgørelsen, kun foretager ændringer af ordninger på foranledning af den, der har tinglyst adkomst til ejendommen.

Indsamlet data i forbindelse med brug af selvbetjening opbevares og behandles så længe, der er et aktivt kundeforhold.

Besøgsdata

Ved besøg på Renosyd I/S’ genbrugspladser registreres den besøgende bils nummerplade. Ejerforholdene slås op i Det centrale motorregister med henblik på at kunne afgøre om ejeren er en virksomhed eller en privatperson.

Er der tale om en virksomhed, slås virksomhedsoplysningerne op via CVR-registeret. Formålet med indsamling af virksomhedsoplysningerne er, at de skal bruges til at fakturere de virksomheder, der benytter Renosyd I/S’ genbrugspladser. Oplysninger om privatpersoners besøg anonymiseres løbende og bruges herefter til generel statistik over besøg.

Indsamlet data i forbindelse med virksomheders brug af vores genbrugspladser opbevares og behandles i indeværende år + 5 år med hjemmel i bogføringsloven. Data benyttes derudover til at identificere personer, der har været på pladsen, hvis deres besøg har givet anledning til efterfølgende politianmeldelse, eller hvis der er sket en ulykke, som vi ønsker at følge op på.

Fritagelse for betaling for besøg i biler med papegøjeplader

Når du sender sms omkring fritagelse af fakturering af besøg på genbrugspladsen, fordi det udelukkende er privataffald du afleverede, beder vi dig oplyse, hvilken genbrugsplads du har været på, tidspunktet for besøget, din nummerplade samt telefonnummer. Vi gemmer oplysningerne i 12 måneder.

Nyhedsbrev

Når du tilmelder dig Renosyd I/S' nyhedsbrev beder vi dig angive din e-mailadresse. Formålet med dette er, at vi via nyhedsbrevet kan sende dig nyheder og relevant information om den affaldshåndtering, vi tilbyder. Vi beriger ikke data med andre personoplysninger om dig, og du kan til enhver tid afmelde dig nederst i nyhedsbrevet og dermed fjerne din e-mailadresse fra vores liste over modtagere.

Webshop

Ved køb af produkter eller services via Renosyds webshop indsamler vi oplysninger om din bestilling, navn, faktureringsadresse, telefonnummer (valgfrit), e-mailadresse og oplysning om valgt betalingsmetode. Vores grundlag for behandlingen af de personoplysninger, som vi indsamler via webshoppen, er at indgå og opfylde vores aftaler med dig efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. De nærmere vilkår for brug af webshoppen fremgår af handelsbetingelserne. Regnskabsmateriale opbevares i indeværende år +5 år i henhold til bogføringslovens regler.

AffaldsApp

Ved brug af Renosyds AffaldsApp, som du kan downloade til mobile enheder, vil du i forbindelse med brugeroprettelsen have mulighed for at oplyse dit navn, e-mail, telefonnummer og adresse. Ved brug af app’en vil du kunne administrere og tilgå information om din affaldsordning, tømmekalender, afhentning af storskrald, bestilling af ekstra affaldssække, deltage i kundetilfredshedsundersøgelser samt redigere dine indstillinger for, hvornår du vil modtage beskeder fra os. Via app’en vil du også have mulighed for at tilgå vores selvbetjeningsmiljø, hvorfra du blandt andet kan kontakte os.
Vores grundlag for behandlingen af de personoplysninger, som vi indsamler via app’en, er at indgå og opfylde vores aftaler med dig efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
Dine personoplysninger vil blive behandlet, så længe du bruger app’en. Du kan til enhver tid slette app’en på din mobile enhed, foruden at du har mulighed for at redigere dine personoplysninger under indstillinger i app’en.
Regnskabsmateriale opbevares i indeværende år +5 år i henhold til bogføringslovens regler.

Hvis du søger job hos Renosyd

Når du søger om et job hos Renosyd, behandler vi dine personoplysninger i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Vi anbefaler, at din ansøgning ikke indeholder CPR-nummer eller følsomme personoplysninger, som fx personoplysninger der afslører racemæssig eller etnisk baggrund, religion, fagforeningsmedlemskab, seksualitet eller helbredsoplysninger.

Typer af personoplysninger

Renosyd kan indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

 • - Kontaktoplysninger som navn, e-mailadresse og telefonnummer
 • - Oplysninger der fremgår af ansøgning, CV og eventuelle bilag, fx karakterudskrifter
 • - Relevant information der er offentligt tilgængeligt på internettet og sociale medier (fx Facebook og LinkedIn), herunder særligt information om tidligere ansættelsesforhold, aktiviteter, kompetencer, performance og generel fremtræden
 • - Resultater af personlighed- og færdighedstests, hvis du gennemfører sådanne
 • - Referencer fra tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere som du har angivet i din ansøgning, eller som du har givet samtykke til, at vi kan kontakte
 • - Helbredsoplysninger, hvis den stilling, du har søgt, stiller særlige krav til helbredsmæssige forhold
 • - Øvrige oplysninger du giver os i forbindelse med rekrutteringsprocessen

Formål med behandlingen

Dine personoplysninger vil blive anvendt til at vurdere, om vi ønsker at tilbyde dig en stilling hos Renosyd.

Behandlingsgrundlag

Renosyd behandler dine personoplysninger på et eller flere af nedenstående grundlag:

 • - Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at vurdere, om vi ønsker at tilbyde dig ansættelse, herunder på baggrund af de oplysninger, du giver i CV, ansøgning og eventuelle bilag, på baggrund af relevante oplysninger der er offentligt tilgængelige på internettet og sociale medier, resultater af personlighed- og færdighedstests, referencer fra referencepersoner, du har angivet i din ansøgning, og øvrige oplysninger, du giver os i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Behandlingen kan også være nødvendig for vores legitime interesse i at forsvare eller gøre retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
 • - Samtykke: Hvis vi ønsker at indhente referencer fra tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere, som du ikke har angivet som referencer i din ansøgning, gør vi kun dette, hvis vi har fået dit samtykke hertil (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

Hvis den stilling, du har søgt, undtagelsesvis stiller særlige krav til helbredsmæssige forhold vil vi – efter konkret vurdering – bede om dit udtrykkelige samtykke forud for behandlingen af sådanne personoplysninger (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a og artikel 6.

Cookies

Læs om Renosyds brug af cookies her.

 

Kameraovervågning på Værdicentralen

Når du er på Renosyd I/S' lokation på Danmarksvej 11, 8660 Skanderborg eller Skovdalsvej 22, 8300 Odder vil du via skiltning gøres opmærksom på, at området omkring Værdicentralen er videoovervåget. Videomateriale indsamles med det formål at kunne forebygge og afsløre tyveri. Videomaterialet opbevares 29 dage, hvorefter det automatisk slettes.

I praktik hos Renosyd
Når du er i praktik hos Renosyd beder vi dig oplyse nærmeste pårørendes navn og telefonnummer. Oplysningerne registrerer vi, for at vi kan give besked, hvis du bliver syg eller kommer ud for et uheld. Vi opbevarer oplysningerne, så længe du er i praktik hos os, hvorefter de slettes.

Videregivelse af data

For at opfylde ovenstående formål kan vi give tredjeparter, som leverer relevante ydelser på baggrund af et kontraktuelt forhold med Renosyd, adgang til dine personoplysninger. Det kan fx være leverandører af it-tjenester, herunder vores app, webshop, distribution af nyhedsbreve og kundetilfredshedsundersøgelser og andre leverandører til Renosyd. Sådanne leverandører af tjenesteydelser vil kun behandle personoplysninger på vegne af Renosyd og i overensstemmelse med vores instruktioner i indgåede databehandleraftaler.
I visse tilfælde vil vi videregive dine personoplysninger til tredjeparter, som behandler oplysningerne til egne formål. Dette gælder oplysningerne i følgende tilfælde:

 • CPR-nummer, navn og adresse til SKAT i forbindelse med inddrivelse af udeståender
 • Navn og adresse til NETS i forbindelse med fakturering af affaldsløsninger

Fælles for disse videregivelser er, at modtagerne alle agerer som dataansvarlige. Hvordan de behandler dine personoplysninger, kan du læse nærmere om i deres privatlivspolitikker.

Dine rettigheder

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling skal du rette henvendelse til os via renosyd@renosyd.dk så vi kan undersøge om det er muligt. Så hurtigt som muligt og senest 14 dage efter modtagelse af din henvendelse vil vi give dig svar på din henvendelse.

Renosyd I/S’ behandling af dine persondata bygger primært på den hjemmel affaldsbekendtgørelsen giver os. De persondata, vi behandler, er nødvendige for, at vi kan yde den aftalte service i henhold til denne. I det følgende beskrives dine rettigheder i forhold til de persondata, Renosyd I/S behandler.

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data Renosyd behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe opbevaringen af dine persondata finder sted, og hvem der modtager data om dig, i det omfang der sker videregivelse af data.

Såfremt du anmoder om det, kan Renosyd I/S give dig adgang til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til Renosyd I/S. Vores kontaktoplysninger findes nederst på siden.

Hvis du mener, at de persondata, Renosyd I/S behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til Renosyd I/S og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I visse tilfælde vil Renosyd I/S have en forpligtelse til at slette dine persondata, såfremt du anmoder herom.

Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne nederst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, ophører vores behandling af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for Renosyd I/S og de data, der er indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Klagemuligheder

Du kan klage til Datatilsynet over Renosyds behandling af dine oplysninger, hvis du mener, at behandlingen er i strid med databeskyttelsesforordningen. www.datatilsynet.dk

Kontakt

Renosyds Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

For spørgsmål om dine databeskyttelsesrettigheder og begæring om indsigt m.m., kontakt da venligst vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO):

Unitas ApS
CVR nr.: 40978089
Marøgelhøj 9a
8520 Lystrup

E-mail: GDPR@unitas.consulting 

 

Sidst revideret: HSH 07/09-2023