Ry får en Værdipark: Lokale kræfter skal i spil, når genbrugspladsen lukker

02. jun 2020, 10:25

Pladsen er blevet for trang, og Ry får derfor sin egen Værdipark. Det betyder, at genbrugspladsen lukker for kunderne i en længere periode, når byggeriet går i gang d. 3. august 2020.

I 2019 havde genbrugspladsen i Ry godt 75.000 besøgende, og da tallet ikke bliver mindre i fremtiden, så fordobler Renosyd nu størrelsen på pladsen.

”Vi bygger om af flere årsager, men den mest indlysende er, at Ry by simpelthen er vokset fra genbrugspladsen,” siger Renosyds bestyrelsesformand Finn Sander Jensen.

Borgerne i Ry kan glæde sig
Claus Leick (F) er formand for miljø- og planudvalget i Skanderborg Kommune, bestyrelsesmedlem i Renosyd, og derudover også bosat i Ry. Han glæder sig til at få en Værdipark til byen.

”Der har længe været trang på pladsen på Bakkelyvej, og det bliver skønt med en toplækker plads, hvor bilerne blandt andet får flere spor, så vi ikke længere skal holde i kø oven i hinanden,” siger Claus Leick. Han fortsætter, ”Og så er der tænkt bæredygtighed ind i byggeriet på virkelig mange parametre. Det er for eksempel en rigtig god idé, at vi selv kan være med til at indsamle byggematerialerne til byggeriet!”

Renosyd vil f.eks. bruge det træ, som kunderne afleverer på genbrugspladserne til facadebeklædning på bygningen i den nye Værdipark. Udover genbrugsmaterialer prioriterer Renosyd også langtidsholdbare materialer, og konstruktioner, der kan skilles ad og ikke skal i deponi, men som kan genanvendes efterfølgende.

”En genbrugsplads er ikke bæredygtigt byggeri i sig selv, det er vi klar over. Derfor har vi taget nogle aktive valg, for at gøre byggeriet så bæredygtigt som det er muligt på forskellige områder,” siger Renosyds bestyrelsesformand Finn Sander Jensen.

Som eksempel kan nævnes græstag, solceller, LED-belysning, lokale indkøb, genbrugsmaterialer og bionedbrydelige elementer i mandskabsbygningen.

I Værdiparken smider vi affaldet videre
Renosyd har sammen med Nodo Arkitekterne tænkt bæredygtighed og trafiksikkerhed ind fra starten af i byggeriet af den nye Værdipark.

”Vi fortsætter samarbejdet med Nodo Arkitekterne, der også var med til at forme linjerne i Renosyds første Værdipark i Skanderborg. Og vi ser frem til samarbejdet med Brdr. Thybo, som vi netop har skrevet kontrakt med omkring udførelsen,” fortæller direktør i Renosyd, Annemette Fuglsang. Hun fortsætter:

”Værdiparken virkeliggør vores vision om, at vi vil forandre affald til værdi for fremtiden. Vi vil gerne give kunderne en oplevelse af, at her smider vi ikke affald ud. Vi vil gøre det tydeligt, at når vi sorterer, behandler og udnytter det vi smider ud rigtigt – ja, så har det værdi.”

I Værdiparken kommer der et parklignende område med kaffeautomat og bænke, der bliver mulighed for at vaske hænder, og der kommer et kundetoilet. Med ”nedsænkede” containere og båse bliver aflæsning af fx jord, haveaffald og beton/brokker også meget nemmere. Der bliver mere plads og luft, så det bliver lettere at komme omkring med bil og trailer i Ry.

Byggeriet starter midt i juli og varer ca. et år
Byggeriet starter midt i juli, hvor genbrugspladsen lukker for kunderne. Der er behov for et par uger til at tømme pladsen for containere, skilte og andet materiel, inden entreprenørfirmaet Brdr. Thybo A/S kan starte byggeriet. Der forventes en byggeperiode på ca. et år.

Alle kunder i Ry og omegn skal i byggeperioden bruge genbrugspladsen i Galten-Skovby eller Værdiparken i Skanderborg.

Der planlægges med en delvis åbning således, at der kan afleveres haveaffald, jord, beton/brokker o. lign. fra februar 2021.

Genbrugspladsen lukker – hvad gør jeg med affaldet?
Genbrugspladsen i Ry vil være lukket mere eller mindre i næsten et år, og hvad skal Renosyds kunder så gøre i mellemtiden?

”Vi er klar over, at det er meget længe at undvære sin lokale genbrugsplads. Vi forstår godt, hvis nogle kunder i Ry synes, det er upraktisk at skulle køre langt med trailer, når de skal aflevere affald i Galten-Skovby eller Skanderborg,” siger Annemette Fuglsang, direktør i Renosyd, og fortsætter ”derfor håber vi på at kunne finde nogle midlertidige løsninger i samarbejde med byens borgere.”

Renosyd efterlyser forslag fra lokale boligforeninger, grundejerforeninger og borgere, som har gode idéer til, hvordan vi kan løse udfordringerne, mens der bygges om. Borgerne i Ry inviteres også til dialog ved bl.a. et åbent møde i august, dette melder Renosyd mere ud om længere henne i processen.

”Vi står klar til at hjælpe med at løse de udfordringer, der måtte komme. Vi kan ikke etablere en midlertidig genbrugsplads, så vi håber, at vi sammen med kunderne kan finde andre kreative løsninger,” siger Annemette Fuglsang.

Ved spørgsmål kontakt:

Finn Sander Jensen, bestyrelsesformand i Renosyd, finn.sander.jensen@skanderborg.dk eller 23604025
Claus Leick, bestyrelsesmedlem i Renosyd, claus.leick@skanderborg.dk eller 28151540
Annemette Fuglsang, direktør i Renosyd, af@renosyd.dk eller 86525211