Renosyds miljøarbejde tjekkes efter i sømmene

02. okt 2018, 14:06 - Årlige kontrolbesøg i alle Renosyds afdelinger skal sikre, at Odder og Skanderborg kommunes fælles affaldsselskab fortsat lever op til kravene for miljøcertificering. Fra venstre Torben Paarup fra DNV.GL, Per Schultz Sundberg, miljøchef i Renosyd, og Casper Bæk Nielsen, leder for genbrugspladser og affaldscentre i Renosyd.

Renosyd vil være bedre, end lovgivningen kræver, når det gælder om at mindske de miljøbelastende stoffer fra vores aktiviteter og skabe bedre udnyttelse af ressourcerne i affaldet. Som led i den målsætning har affaldsselskabet netop været igennem fire dages grundig kontrol for at blive recertificeret efter standarden ISO 14001 - den mest anerkendte internationale standard inden for miljøledelsessystemer.

Bevæbnet med sikkerhedssko, blok og kuglepen besøgte en repræsentant fra certificeringsfirmaet DNV.GL henover fire dage i forrige uge samtlige afdelinger i Renosyd. Fra genbrugspladserne over affaldsenergianlægget og op til administrations- og ledelsesgangene var han på rundering for at kontrollere, at Renosyd lever op til kravene for certificeret miljøledelse. Og ikke mindst, at der er sammenhæng mellem selskabets miljøpolitik og den måde, den udføres på i praksis.

Eksempelvis er det nedfældet i Renosyds miljøpolitik, at selskabet arbejder med forebyggende indsatser og minimering af affaldsmængder gennem dialog med kunder, der ad den vej bliver en aktiv del af miljøindsatsen. I Værdiparken, spørger den eksterne konsulent til, hvordan det mærkes i hverdagen. Her fortæller Casper Bæk Nielsen, leder for genbrugspladser og affaldscentre:

”Vi vægter højt, at genbrugsvejlederne på pladsen får talt med så mange af kunderne som muligt hver dag. For jo flere, der får svar på deres tvivlsspørgsmål, des højere kan vi løfte vidensniveauet omkring korrekt sortering”.

Et redskab til at forbedre miljøindsatsen
Miljøledelse handler om at systematisere, synliggøre og kontrollere sin virksomheds procedurer. Med henblik på at kunne dokumentere, at man - som minimum - overholder lovgivningen og sine forpligtelser over for interessenterne, men også som et redskab til at arbejde målrettet og systematisk på løbende at forbedre sin miljøpræstation.

Det er ikke obligatorisk at indføre et miljøledelsessystem, men Renosyd har alligevel siden 2003 valgt at være certificeret.

”Det er Renosyds strategi, at vi vil vise, at affald har en økonomisk eller miljømæssig værdi. Vi ønsker at påvirke vores kunder til at gøre noget godt for miljøet, som de for eksempel gør, når de sorterer de genanvendelige værdier ud af deres affald. Så må vi også kunne vise, at vi som virksomhed selv arbejder for et bedre miljø ved at have styr på miljøbelastningen fra vores aktiviteter, ved at minimere transporten og ved at leve op til en lange række mål for genanvendelse.

Vi vælger derfor at få certificeret vores miljøindsats efter den international standard ISO14001, så vi har et bevis på vores gode miljøarbejde og derved kan fremstå med troværdighed i vores budskaber og samtidig sikre, at vi fortsat forbedrer os på miljøfronten”, siger Per Schultz Sundberg, miljøchef i Renosyd.

Kontakt:

For yderligere information omkring denne pressemeddelelse kontaktes: direktør for Renosyd Annemette Fuglsang: af@renosyd.dk, tlf 86 52 52 11 eller miljøchef Per Schultz Sundberg: pss@renosyd.dk, tlf 86 52 52 11.