Plastik er en udfordring, men det skal vi løse: Sådan lyder det i den nye Affaldsplan

21. mar 2019, 09:32

Renosyd har sammen med Odder og Skanderborg Kommuner udarbejdet en Affaldsplan for 2019-2022. Planen er i høring fra d. 18. marts til d. 10. maj 2019, og i høringsperioden kan borgerne i begge kommuner indsende høringssvar.

Ét af temaerne i den nye Affaldsplan 2019-2022 er plast. Det er en udfordring, og der skal ske markante forbedringer i indsamlingen og genanvendelsen af plast.

Hver borger skal sortere 15 kg plast
Affaldsplanen beskriver helt konkrete mål om at øge genanvendelsesprocenten for plast, både fordi EU har sat nogle mål vi skal nå, men også fordi plast bliver produceret af olie, så der er en miljøfordel i at indsamle og genanvende ressourcerne. I dag indsamler Renosyd 8 kg plastik til genanvendelse hos hver borger. I 2022 skal det tal hedde 15 kg. Samtidig skal det sikres, at den indsamlede plastik i størst muligt omfang genanvendes til fornyet produktion, og at borgerne opnår en forståelse for, at det nytter at sortere plastaffald, og derfor gør det korrekt. ”Der er potentielt betydelige mængder plastik i det affald, vi i dag indsamler ude hos kunderne, som ryger til forbrænding på vores energianlæg. Vi skal simpelthen genanvende mere plast. Affaldsplanen kommer derfor med helt konkrete målsætninger,” udtaler formand for Renosyd Finn Sander Jensen.

39 kommuner går sammen
Renosyd er gået sammen med 38 andre kommuner om at løse udfordringen med plastaffald i Danmark. Renosyd er med i styregruppen for dette samarbejde. Det er ambitiøst at arbejde for et genanvendelsesanlæg i Danmark, da et sådan anlæg ofte skal modtage store mængder, for at kunne holde driften. I dag indsamler Renosyd 800 tons plastaffald til genanvendelse om året. Til sammenligning har de nye genanvendelsesanlæg en kapacitet på over 100.000 tons om året. ”Hvis vi i stedet samler plastaffaldet fra alle 39 kommuner, er det håbet, at mængderne tilsammen kan danne grundlag for et nyt genanvendelsesanlæg placeret i Danmark. Det kan betyde danske arbejdspladser, og ikke at skulle fragte det udenlands er ligeledes en ægte miljøgevinst,” udtaler næstformand i Renosyd Hans Hammann.

Deltag ved borgermøderne i Odder (2. april) og Skanderborg (3. april), hvor du kan få en snak med Renosyd og din lokalpolitiker om affald som værdi, samt høre seniorforsker v. DTU Anders Damgaard aflive en myte eller to om plast. Læs mere på www.renosyd.dk.

Kontakt
For yderligere information omkring denne pressemeddelelse kontaktes: Formand i Renosyd Finn Sander: E-mail: finn.sander.jensen@skanderborg.dk, Telefon: 23 60 40 25, Næstformand i Renosyd Hans Hammann, E-mail: hans.hammann@odder.dk, Telefon: 40 10 45 45, Direktør i Renosyd Annemette Fuglsang: E-mail:af@renosyd.dk, Telefon: 86 52 52 11.