Kunderne skal belønnes for at sortere

14. nov 2019, 12:11

Renosyd vil med en ny gebyrstruktur sikre, at sortering af affald belønnes. En stor beholder til restaffald bliver dyrere, mens pap- og papirbeholderen fremover er inkluderet i standardløsningen, og en større beholder til emballage kan bestilles gratis. Det skal kunne betale sig at sortere mere.

Byrådene i Odder og Skanderborg har godkendt en Affaldsplan for 2019-22, som bl.a. indeholder en målsætning om, at der skal skabes en enklere gebyrstruktur. Og den står Renosyds bestyrelse klar med: Vi skal sortere mere affald fra til genanvendelse, og det skal vi gøre i samlet flok.

”Vi har i Renosyd en klar målsætning om, at du som kunde skal opleve værdi for de penge, du betaler for håndteringen af dit affald. Samtidig skal vi sikre samfundsmæssige mål og interesser om udnyttelse af ressourcerne i affaldet, hvilket groft sagt betyder, at vi skal reducere mængden af restaffald. Restaffaldet energiudnyttes i dag på vores energianlæg på Norgesvej. For rigtig mange kunder kan disse forskellige interesser forenes. Men der vil i enkelte tilfælde være kunder, der oplever at skulle betale lidt mere, også selvom de sorterer affald efter bedste evne.” Sådan siger Michael Nørgaard, chef for Forretningssupport i Renosyd, og ansvarlig for udrulning af den nye gebyrstruktur.

Pap- og papirbeholderen bliver sammen med emballagebeholderen en del af standardløsningen, og i takt med at kunderne sorterer mere, skal restaffaldsbeholderne ned i størrelse hvor muligt, og ugetømning skal så vidt muligt udfases.

”Der er en stor gevinst at hente miljømæssigt, hvis vi går over til 14 dages tømninger i stedet for ugetømning. Vi mindsker kørsel med vores komprimatorbiler, og kan optimere vores drift,” siger Michael Nørgaard.

Det skal kunne betale sig at sortere
Har du allerede en pap- og papirbeholder i dag, belønnes du for at have valgt at sortere mere. Før kostede en pap- og papirbeholder 166 kr. om året. Nu er den med i det gebyr, du betaler for håndtering af genanvendelige materialer.

”Målet med denne nye gebyrstruktur har været at sætte fokus på, hvor vigtigt det er, at vi sorterer mere. Og en naturlig konsekvens af mere sortering er netop mindre restaffald og flere eller større beholdere til de genanvendelige materialer. Det mener vi, er den rette vej at gå,” siger Michael Nørgaard.

Du kan gratis få en større beholder til emballage
Ligesom du kvit og frit kan bestille en pap- og papirbeholder, hvis du ikke allerede har én, så kan du også gratis skifte til en større emballagebeholder og/eller en mindre restaffaldsbeholder. Hvis du derimod vælger at gå op i restaffaldsstørrelse eller vælger en mindre emballagebeholder, ja så skal du fortsat betale et ændringsgebyr på 250 kr.

Du kan se priserne her på siden.

Vi forventer, at den nye gebyrstruktur kan træde i kraft fra d. 1. januar 2020. Men først når byrådene i Odder og Skanderborg har endelig godkendt den.

Kontakt
For yderligere information omkring denne pressemeddelelse kontaktes:
Chef i Forretningssupport, Michael Nørgaard: E-mail min@renosyd.dk, tlf.: 86 52 52 11.