Kirkens Korshær og Danmission indsamler nu affald til genbrug på Hørning genbrugsplads

31. jan 2019, 08:58

Fra februar vil to nye lokale organisationer på skift stå for indsamling af effekter til genbrug på Hørning genbrugsplads. Nu kan man - foruden til Renosyds egen butik, Værdicentralen - donere sine ting til Danmission Skanderborg og Kirkens Korshær i Stilling.

Renosyd samarbejder med forskellige lokale frivillige organisationer om at aftage affald til genbrug på genbrugspladserne. FDF har indtil udgangen af 2018 indsamlet på Hørning genbrugsplads, men de lader nu stafetten gå videre:

”Vi stopper, fordi vi ikke længere kan finde mandskab til at varetage centrale funktioner, så som afhentning af genbrugseffekterne. Men vi har været glade for samarbejdet med Renosyd og kan glæde os over, at indtjeningen på de indsamlede ting, som vi har solgt videre på FDFs tre årlige loppemarkeder, er kommet så mange børn og unge til gavn,” udtaler Peter Jeppesen fra FDF.

Kirkens Korshær og Danmission tager over
Renosyd har indgået aftale med de to frivillige organisationer, Kirkens Korshær og Danmission. Fra uge 6 og frem vil det på skift være disse to, man – foruden Renosyds egen butik – kan videregive sine brugte ting til.

Hos begge organisationer går overskuddet til socialt arbejde og godtgørende projekter. Kirkens Korshær driver bl.a. varmestuer for hjemløse og væresteder for narkomaner i danske byer, mens Danmission primært har aktiviteter i Asien, Afrika og Mellemøsten.

De indsamlede ting, som tæller alt fra elektronik og møbler til tøj, legetøj og værktøj, videresælges i henholdsvis Værdicentralen, Kirkens Korshærs butik i Stilling og i Danmissions butik i Dagmar Centret i Skanderborg.

Fælles interesse i at øge genbruget
Danskerne hører til blandt de mest forbrugende og mest affaldsproducerende befolkninger i EU, og Renosyd har en ambition om, sammen med borgere og erhverv i Skanderborg og Odder kommuner, at bidrage til at knække denne kurve. Her er genbrug et vigtigt indsatsområde.

”Vi er glade for den store interesse fra organisationerne for at indsamle genbrugseffekter, da vi har et fælles mål om, at så meget som muligt, der stadig har værdi, får en længere levetid. Når vi løfter i flok, kan vi rykke meget mere,” siger Lotte Mørk, chef for drift og udvikling hos Renosyd. Hun uddyber:

”Renosyd giver hvert år alle områdets frivillige organisationer muligheden for at byde ind på at indsamle affald til genbrug. Og i år inviterer vi genbrugsbutikker til dialog om mere genbrug, da der fortsat er alt for mange effekter, der smides ud”.

Kontakt
For yderligere information omkring denne pressemeddelelse kontaktes: Chef for drift og udvikling Lotte Mørk: E-mail: lma@renosyd.dk , Telefon: 86 52 52 11