Kan et affaldsselskab sprede julestemning?

08. dec 2020, 13:27

 

Hvert år i december måned tænder affaldsselskabet Renosyd julelys i toppen af deres 75 meter høje skorsten. Både for at skabe julestemning sammen med alle de andre lyskæde-ejere, men også for at sende en hilsen til kunderne.  

I Renosyd fylder visionen om at gøre affald til værdi. Men hvilke værdier taler selskabet om, og er kunderne enige i tankegangen, at affaldet har værdi, kunne man spørge. For det er jo kundernes affald, der skal blive til værdi enten gennem genbrug, genanvendelse eller energiudnyttelse.

4.575 kunder besvarede Renosyds tilfredshedsundersøgelse i foråret 2020. Den positive feedback var overvældende, og godt 96% af Renosyds kunder er enige i, at bæredygtighed og ansvarlig håndtering af naturens ressourcer er vigtigt.

”Det er altid nemmere at arbejde for en sag, når der er opbakning til den. Så jeg er da stolt af, at kunderne synes det er lige så vigtigt, som jeg og resten af bestyrelsen gør,” siger Finn Sander Jensen, bestyrelsesformand i Renosyd, og fortsætter: ”Når vi taler om værdi i Renosyd, så er det netop bæredygtighed og miljømål, der fylder rigtig meget.”

Cirkulær økonomi betyder mere sortering

D. 16. juni 2020 indgik Regeringen en aftale om en klimaplan for en grønnere affaldssektor og cirkulær økonomi. Den sætter fokus på, at der er behov for en mere strømlinet affaldssortering, samt at vi skal reducere affaldsmængderne og sikre mere genanvendelse og genbrug.

I Renosyds tilfredshedsundersøgelse svarede 90%, at de sorterer deres affald. Det er omsat til handling for yderligere 2258 kunder, som i 2020 har bestilt en beholder til husstandsindsamling af pap og papir, der er blevet en del af deres genanvendelsesgebyr.

”Vi er meget tilfredse med, at vores kunder er interesserede i at sortere deres affald. Vi skal i 2023 sortere mere, end vi gør i dag, og så er det jo en kæmpe fordel, at kunderne gerne vil gå forrest,” siger Kresten Bjerre, som er næstformand i Renosyd.

Samarbejde og ensretning til fordel for kunderne

Renosyd har igangsat et samarbejde med affaldsselskaberne i Aarhus, Favrskov og på Djursland for at sikre en ensartet sortering for ca. 560.000 borgere. Målet er, at det skal blive lettere for alle, når der arbejdes sammen på tværs af kommunegrænserne.

Også fremtiden for hvor mange beholdere hver enkelt husstand skal have bliver en fælles opgave, og her har Kresten Bjerre, næstformand i Renosyd en mission:

”De kunder der nu får, eller allerede har en beholder til pap og papir – har i alt 3 beholdere. Vi er ved at se på, hvordan den politiske aftale kan omsættes til praksis, og hvad husstandsindsamling af 10 fraktioner kommer til at betyde for vores kunder. Men jeg tør da godt røbe, at vi vil forsøge at lande på 3 og ikke flere beholdere ved hver enkelt husstand.”

Renosyd tænder lys for fællesskabet

I Renosyd er det med julelys i skorstenen på energianlægget blevet en fast tradition.

Hvert år sender direktør i Renosyd, Annemette Fuglsang tanker og hilsner ud til gode venner, samarbejdspartnere og kunder. Men i 2020 tænker hun særligt på dem, der tog sig tid til at fortælle Renosyd, hvad de mener.

”Når kunderne fortæller os, at de faktisk brænder for det samme som os, nemlig at vi skal værne om vores jord, og bruge – og genbruge vores ressourcer bedst muligt, ja så bliver jeg bare så glad. Og så tror jeg også på, at fremtiden er lys for vores affaldshåndtering her i Skanderborg og Odder kommuner,” siger Annemette Fuglsang, direktør i Renosyd.  

Lyset i skorstenen bliver en markering af fællesskabet, og er en hilsen ud til Renosyds kunder. Du kan se lyset, når du kører ind ad indfaldsvejene til Skanderborg.

Kontakt
For yderligere information om denne pressemeddelelse kontaktes:

Bestyrelsesformand i Renosyd, Finn Sander Jensen, mail: finn.sander.jensen@skanderborg.dk, tlf.: 23 60 40 25,
Næstformand i Renosyd, Kresten Bjerre, mail: kresten@bjerre.dk, tlf.: 22 80 12 50 eller
Direktør i Renosyd, Annemette Fuglsang, mail: af@renosyd.dk, tlf.nr.: 30 26 30 60.