12 familier i Stjær reducerede deres restaffald med 38 procent

18. jun 2021, 08:35

I Renosyd er vi dybt imponerede over de 12 familier, der har meldt sig til frivilligt at medvirke i vores pilotprojekt "Mindre Restaffald”.

I pilotprojektet har de 12 familier fra april til medio juni 2021 udfordret sig selv. De har forholdt sig meget nøje til deres affald og forsøgt at smide så lidt som muligt i skraldespanden til restaffald. I gennemsnit har hver af de 12 husstande reduceret deres restaffald med seks kilo i forhold til samme periode i foråret 2020. Det er et fald på 38 procent.

Sådan har familierne minimeret affald
Familierne har ydet en forbilledlig indsats. De er gået all in på de opgaver, vi har sat dem på undervejs i forløbet.

Blandt andet har de sammen med en affaldskonsulent gennemgået deres poser med restaffald for at se, hvad der kunne være sorteret anderledes. De har også skullet tælle deres affaldsposer og har sat røde ”skal snart spises”- mærkater på madvarer, der har stået nogle dage i køleskabet.

Deltagerne har undervejs fået

  • Adgang til data om deres egen affaldsmængde
  • Personligt affalds-tjek med en affaldskonsulent
  • Vejledning til mere og bedre affaldssortering
  • Tips til at undgå madspild

Løbende har vi givet deltagerne viden om, hvordan meget af det der plejer at ende i restaffald til forbrænding, kan bruges bedre eller helt undgås. 

Derfor ønsker vi mindre affald
Vi vil gerne med pilotprojektet få mere viden om, hvordan vi i større skala kan informere og motivere vores kunder til at generere mindre affald. Det er relevant, fordi vi i Danmark producerer mere og mere affald.
I den gældende affaldsplan har kommunalbestyrelserne i Odder og Skanderborg en målsætning om at bremse den tendens.

Det har Renosyd omsat til et konkret mål: Den samlede mængde af affald pr. borger skal falde fra 835 årlige kg i 2017 til 800 kg i 2022. I øjeblikket går det den forkerte vej. I 2020 producerede hver borger i Skanderborg og Odder 911 kg.

Erfaringerne fra pilotprojektet i Stjær har givet os værdifuld viden om, hvad vi skal arbejde videre med for at nå målet om at reducere affaldsmængderne.

Først og fremmest har vi oplevet, at folk gerne vil sortere mere og smide mindre ud. Vi vil fremover give flere gode ideer til, hvordan du kan forebygge at stå med mad og emballage, der skal kasseres. Desuden skal vi gøre det nemt for hver husstand at se, hvor meget affald, de egentlig producerer. Vi kan se fra pilotprojetet, at familierne efterspørger data, på samme måde som de kan følge med i deres el- og varmeforbrug.

I øjeblikket arbejder vi på løsninger til, hvordan vi kan give alle adgang til husstandens affaldsdata. Også de øvrige erfaringer fra Stjær indgår i vores arbejde med et affaldskoncept, der kommer alle kunder til gavn.

Klik her, og se med, når TV2 Østjylland besøger én af familierne 

Fakta

  • I 2020 producerede hver enkelt borger i Renosyds område - Odder og Skanderborg kommuner - i alt 911 kilo i affald per indbygger.
  • Det er 111 kilo mere affald end landsgennemsnittet på ca. 800 kilo pr. dansker om året. Danmark har i øvrigt europarekorden som det land, der genererer mest husholdningslignende affald pr. indbygger
  • I vores affaldsplan har kommunalbestyrelserne i Odder og Skanderborg en målsætning om at bremse den tendens.
  • Renosyd har i 2019 sat et mål om at reducere affaldsmængden pr. borger fra 835 kilo i 2017 til 800 kilo i 2022.
  • Fra opstart af pilotprojektet i april i år til midten af juni er der er sket en reduktion i de 12 familiers mængde af restaffald på i gennemsnit cirka 38 procent pr. husstand i forhold til samme periode året før.

Kontakt os

Du kan altid komme i kontakt med os på tlf. 86525211 eller via selvbetjeningen.

Læs mere