Moms på affaldsgebyr

25. feb 2021, 08:11

Landsskatteretten har d. 21. oktober 2020 afgjort, at private borgere og grundejerforeninger ikke skal pålægges moms på affaldsgebyrer. Afgørelsen er pr. 21. januar 2021 endelig og skal føre til en ændret praksis fra Skat.

Vi afventer i øjeblikket retningslinjer fra Skattestyrelsen i forbindelse med, hvordan moms fremover skal håndteres i praksis på affaldsområdet.

Vi afventer retningslinjer

Indtil Skat fastlægger en ændret praksis, vil vi fortsat skulle opkræve moms som hidtil. Når afklaring fra Skat kommer, forventer vi at kunne søge om tilbagebetaling af den betalte moms, som vil indgå i finansiering af affaldshåndteringen de kommende år.

Klik her, og læs mere om hele sagen på Skattestyrelsens hjemmeside

Kontakt os

Du kan altid komme i kontakt med os på tlf. 86525211 eller via selvbetjeningen.

Læs mere