Bortskaffelse af aflivede raske mink – affaldsselskaber med forbrændingsanlæg må også hjælpe til

06. nov 2020, 13:39

17 mio. mink skal aflives inden for en relativ kort periode, og derfor har Renosyd ligesom andre affaldsselskaber tilbudt Fødevarestyrelsen at hjælpe med sikker bortskaffelse af de raske mink. 

Daka Denmark A/S tager normalt imod samfundets animalske og organiske biprodukter fra slagterier, kødindustrien og landbruget, og udnytter det effektivt og miljøvenligt, så intet går til spilde. Normalt ville Daka også modtage alle de aflivede mink, men de har ikke kapacitet nok til at håndtere det i det omfang og den fart, det skal foregå i den nuværende situation.

Alle aflivede mink fra smittede besætninger SKAL dog behandles på Daka’s anlæg.

 

En fælles opgave

Det er en vigtig og akut samfundsopgave, som Renosyd også bidrager til. Renosyd og AffaldVarme Aarhus (AVA) er gået sammen om at bortskaffe raske aflivede mink på ét anlæg. I første omgang skal Renosyd modtage restaffald fra AVA, for at frigøre kapacitet til bortskaffelse af de raske aflivede mink på AVA’s anlæg.