Renosyd åbner for posen med plast

11. okt 2019, 08:05

Af Finn Sander Jensen, bestyrelsesformand for Renosyd, byrådsmedlem (S), Skanderborg kommune og Hans Hammann, næstformand for Renosyd, byrådsmedlem (V), Odder Kommune..

Skanderborg og Odders borgere er gode til at sortere affald. I 2018 indsamlede Renosyd 800 ton plast fra de lokale husholdninger, og langt det meste er genanvendt. Det skal der ikke rejses tvivl om!

Vi bliver også forfærdede over billederne af de store plastbjerge i Malaysia, og det er relevant at spørge sig selv, hvor plasten fra Skanderborg og Odder bliver af. Når vi beder borgerne om at sortere affald, skal det give mening.

Renosyd ønsker fuld gennemsigtighed og åbenhed om vores indsamling af plast til genanvendelse, også på de områder, hvor det er vanskeligt. I Skanderborg og Odder sorterer borgerne emballage af hård plast i en beholder derhjemme, sammen med emballager af glas og metal. Alt andet plast kan de aflevere i fem forskellige containere på genbrugspladserne. Vi har lagt en redegørelse her på vores hjemmeside, hvor vi fortæller, hvad der sker med den plast, vi samler ind. I Renosyds app guider vi kunderne i forhold til sortering af plast.

Der er ingen grund til at skabe tvivl om vores ansvar for at sikre den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne i affaldet, også når det gælder plast. Vi vil gerne tale om udfordringerne og dilemmaerne, for dem er der mange af.

Lad os bare nævne tre.

Kommuner og affaldsselskaber sender opgaver i udbud. Det gælder også plast, der skal sorteres og oparbejdes til genanvendelse. Ingen danske virksomheder byder ind, og der findes ikke anlæg i Danmark, der kan genanvende det blandede emballageplast fra husholdninger.

Renosyd indsamler 800 ton plast om året. Selv om det kan lyde af meget, er det en meget lille mængde, og muligheden for at følge vores plast til det yderste led er meget begrænset. Plasten fra Skanderborg og Odder bliver blandet med plast fra andre kommuner, allerede inden det har forladt Danmark.

Der er meget plastemballage, der slet ikke kan genanvendes. Fordi det er sammensat af flere typer plast, der ikke kan skilles ad. Eller simpelthen fordi plasten er af så ringe kvalitet, at det ikke kan genanvendes.

Hvordan skal borgerne i Skanderborg og Odder kunne se forskel på den gode plast, der er egnet til genanvendelse, og den dårlige plast, som vi helst ville udnytte til energi i vores affaldsenergianlæg i Skanderborg? Vores svar er, at det skal de ikke. Det er vores ansvar. Borgerne skal fortsætte med at sortere plast, og gerne mere fremover. Fordi det giver mening at spare ressourcer og skåne miljøet. Renosyd skal nok tage sig af det på bedste vis.

Sortering og indsamling af plast er blot ét led i værdikæden, der skal bidrage til, at genanvendelsen af plast bliver bedre. For at komme i mål er der behov for udvikling og bedre styring i alle led i kæden. Vi har derfor med glæde konstateret, at vores nye miljøminister Lea Wermelin nu har bragt problemerne op på EU-niveau. Ministeren fokuserer på fælles designkrav, nemmere genanvendelse og bedre kontrol med det affald, der sendes ud af EU.

Renosyd fortsætter arbejdet med at øge indsamlingen af plast. Vi samarbejder med en lang række private firmaer, og vi samarbejder på tværs af kommuner og affaldsselskaber med det samme mål for øje; at sikre den bedst mulige genanvendelse af plast.