For skoler og uddannelse

Som en del af vores tidligere projekt Mission Mulig (2012-2015) har Renosyd udviklet både et spil og undervisningsmateriale, der understøtter missionen om at gå fra affald til værdi. Det finder du på Agentskolens site http://agentskolen.renosyd.dk/.

Hensigten er at øge elevernes, deres forældres og dit kendskab til affald, genanvendelse og værdier. At vi sammen får skabt en bevidsthed om og en eventuel ændring af de involverede elevers handlemønstre i forhold til sortering.

Planlægning og udførelse af aktiviteterne skal ske med din klasse som omdrejningspunkt. Målet er at skabe den røde tråd, der giver eleverne lysten til at hjælpe os med at gå fra affald til værdi. Både i klassen, på skolen og i hjemmet.

Besøg os

I kan komme på rundvisning på et eller flere af vores anlæg, og vi stiller os gerne til rådighed for en snak om sortering, indsamling og udnyttelse af værdien i affald.

Læs mere

Opgaver og spil

Som en del af projektet Mission Mulig udviklede vi i Renosyd både spil og undervisningsmaterialer, der understøtter missionen om at gå fra affald til...

Læs mere

Kontakt os

Du kan altid komme i kontakt med os på tlf. 8652 5211 eller via Renosyds kontaktunivers.

Læs mere