Børn og unge

Børn og unge er fremtiden – så selvfølgelig skal de også gerne blive til eksperter i affald, ressourcer og bæredygtighed. Ved at involvere børn og unge i temaet gennem leg, opgaver og sjove aktiviteter, får de både viden og de gode vaner ind i skolen, som de også kan tage med hjem.

Her på siden finder du forskelligt undervisningsmateriale og inspiration til aktiviteter, I kan lave i skolen.

 

Agentskolen

Som en del af vores tidligere projekt Mission Mulig (2012-2015) har Renosyd udviklet undervisningsmateriale, der understøtter missionen om at gå fra affald til værdi. Det kan bruges som inspiration til undervisning og opgaver om affald, ressourcer, genanvendelse og meget mere. 

Besøg agentskolen

 

 

Hensigten er at øge elevernes, deres forældres og dit kendskab til affald, genanvendelse og værdier. At vi sammen får skabt en bevidsthed om og en eventuel ændring af de involverede elevers handlemønstre i forhold til affaldssortering.

Planlægning og udførelse af aktiviteterne skal ske med din klasse som omdrejningspunkt. Målet er at skabe den røde tråd, der giver eleverne lysten til at hjælpe os med at gå fra affald til værdi. Både i klassen, på skolen og i hjemmet.

 

Andre undervisningsmaterialer og aktiviteter

skodanet.blogspot.com

På Skodanet, et teknisk og pædagogisk netværk for affald og genbrug på skoler og daginstitutioner, kan du finde forskning om affaldspædagogik, læremidler mm. til brug i skoler og daginstitutioner.

 

www.mindthetrash.dk

Online læringsportal om affald og ressourcer for 4.-6. klassetrin. Undervisningsmaterialet er udarbejdet for Miljøstyrelsen af PlanMiljø og Vestforbrændingen.

 

www.daaserydderen.dk

Du kan tilmelde dig og din klasse til at samle dåser og lære om miljø og genanvendelse på en sjov måde. Og man kan vinde præmier ved at være med i kampagnen. Hjemmesiden rummer masser af nyttig og sjov viden om dåsegenbrug, og du kan spille løs i Dåsebutikken.

 

www.affald.dk

Her finder du leksikon, ordbog quiz og andet sjov om det, vi smider ud. Se for eksempel, hvordan du laver dit eget genbrugspapir.

 

www.stopspildafmad.dk

Masser af mad ender i skraldespanden i stedet for at blive spist. Kampagnen giver gode råd om, hvordan vi undgår det.

 

www.groentflag.dk

Hvis I arbejder med affald som tema i undervisningen, kan skolen få ”Det grønne flag” af Friluftsrådet. "Grønt Flag Grøn Skole" har udviklet undervisningsmaterialer til alle klassetrin, som er tilpasset Grønt Flag - konceptet. I materialet er der fokus på miljøundervisning og uddannelse for bæredygtig udvikling.

 

www.emu.dk

Startstedet på nettet for alt om undervisning og uddannelse. EMU er for elever og lærere i grundskolen, de gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelserne og seminarierne samt andre interesserede i undervisning. Her er også temaer om affald