Børn og unge

Børn og unge er fremtiden. Derfor er det vigtigt, at de bliver klædt godt på til at forstå, hvad bæredygtighed og ressourcer er, og hvordan det er en del af vores hverdag, f.eks. når vi sorterer affald. Ved at involvere børn og unge i temaet gennem leg, opgaver og sjove aktiviteter i blandt andet børnehaven og skolen, får de både viden og gode vaner, som de også kan tage med hjem.

Her på siden findes forskelligt undervisningsmateriale og inspiration til aktiviteter med børn og unge.

 

Undervisningsmaterialer og aktiviteter

 

www.affald.dk

Her finder du leksikon, ordbog quiz og andet sjov om det, vi smider ud. Se for eksempel, hvordan du laver dit eget genbrugspapir.

 

skanderborg.dk/groenomstilling

I Skanderborg Kommune har forløbet Bæredygtighed i børnehøjde kørt i flere år. Konceptet henvender sig til daginstitutioner og de mindste skoleklasser. Formålet er, at børnene lærer om og involveres i bæredygtig adfærd i deres dagligdag gennem sjove aktiviteter, leg og kommunikation. Klik på linket ovenfor, her er samlet mange idéer og materialer fra forløbet, som alle frit kan bruge (overskriften Bæredygtighed i børnehøjde findes et stykke nede på siden).

 

havmiljøvogter.dk

Havmiljøvogterkampagnen ønsker at engagere landets skoleelever i at lære om havmiljøet og om, hvordan vi kan holde strandene fri for havfald. Her findes inspirationsmateriale og praktiske værktøjer i et klassesæt (henvendt til 4.-6. klasse), der inspirerer til handling og giver en god baggrund for en spændende dag ved stranden.

 

skodanet.blogspot.com

På Skodanet, et teknisk og pædagogisk netværk for affald og genbrug på skoler og daginstitutioner, kan du finde forskning om affaldspædagogik, læremidler mm. til brug i skoler og daginstitutioner.

 

www.mindthetrash.dk

Online læringsportal om affald og ressourcer for 4.-6. klassetrin. Undervisningsmaterialet er udarbejdet for Miljøstyrelsen af PlanMiljø og Vestforbrændingen.

 

www.daaserydderen.dk

Du kan tilmelde dig og din klasse til at samle dåser og lære om miljø og genanvendelse på en sjov måde. Og man kan vinde præmier ved at være med i kampagnen. Hjemmesiden rummer masser af nyttig og sjov viden om dåsegenbrug, og du kan spille løs i Dåsebutikken.

  

www.stopspildafmad.dk

Masser af mad ender i skraldespanden i stedet for at blive spist. Kampagnen giver gode råd om, hvordan vi undgår det.

 

www.groentflag.dk

Hvis I arbejder med affald som tema i undervisningen, kan skolen få ”Det grønne flag” af Friluftsrådet. "Grønt Flag Grøn Skole" har udviklet undervisningsmaterialer til alle klassetrin, som er tilpasset Grønt Flag - konceptet. I materialet er der fokus på miljøundervisning og uddannelse for bæredygtig udvikling.

 

www.emu.dk

Startstedet på nettet for alt om undervisning og uddannelse. EMU er for elever og lærere i grundskolen, de gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelserne og seminarierne samt andre interesserede i undervisning.

Klik også her, og find temaer om affald.


Agentskolen

Som en del af vores tidligere projekt Mission Mulig (2012-2015) har Renosyd udviklet undervisningsmateriale, der understøtter missionen om at gå fra affald til værdi. Det kan bruges som inspiration til undervisning og opgaver om affald, ressourcer, genanvendelse og meget mere. 

Besøg agentskolen

 

 

Hensigten er at øge elevernes, deres forældres og dit kendskab til affald, genanvendelse og værdier. At vi sammen får skabt en bevidsthed om og en eventuel ændring af de involverede elevers handlemønstre i forhold til affaldssortering.

Planlægning og udførelse af aktiviteterne skal ske med din klasse som omdrejningspunkt. Målet er at skabe den røde tråd, der giver eleverne lysten til at hjælpe os med at gå fra affald til værdi. Både i klassen, på skolen og i hjemmet.