Institutioner

Hos Renosyd er det, der bliver smidt ud, ikke affald – det er værdier. Det er det, fordi det er noget værd, hvis vi sorterer, indsamler og behandler det rigtigt. Altså: Fra affald til værdi.

Gamle dåser kan blive til nye cykler, plastflasker kan blive til t-shirts, madaffald bliver til fjernvarme og så videre. Det får vi alle sammen værdi ud af. I Renosyd vil vi sammen med dig være de bedste i Danmark til at sortere, indsamle og udnytte alt det, vi smider ud. Vi tror på, at det kan lade sig gøre, men vi har brug for din hjælp.

Det betyder også, at vi gerne vil skabe værdi for dig, når I taler om miljø, sortering og genbrug derhjemme, på arbejdspladsen og ude i kommunernes institutioner.


Læs mere om mulighederne for at besøge Renosyd.

For børn og unge - se links til konkurrencer, spil og andet sjovt om
det vi smider ud.


Fra affald til værdi