Når du kører med deponeringsegnet affald

Hvis du transporterer affald, så skal du være registreret som transportør i Det Centrale Affaldsregister hos Miljøstyrelsen. Det kan du læse mere om her.

En transportør afhenter affald og kører det til et godkendt behandlingsanlæg. Det er affaldsprodcentens ansvar, at affaldet er sorteret og behandlet korrekt, og at du kan fremvise en udfyldt deklaration, når du afleverer det.

En indsamler kan overtage affaldsproducentens ansvar for affaldet, også i forhold til, at affaldet bliver afleveret sammen med en korrekt udfyldt affaldsdeklaration. Læs mere her.