Registrering

Hvis du vil registrere din virksomhed som transportør eller indsamler af affald, skal du gøre det i Det digitale Affaldsregister på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Du finder affaldsregisteret her.

Kontakt gerne Renosyd på 86 52 52 11, hvis du har spørgsmål.