Klinisk risikoaffald

Firmaet Motas afhenter klinisk risikoaffald for Renosyd.

Hvis du har klinisk risikoaffald du gerne vil have afhentet, skal du ringe til Motas på telefon 76 20 13 09. 

Find yderligere information på www.motas.dk

Klinisk risikoaffald er:

  • Skærende og stikkende genstande, som har været brugt i pleje og behandling
  • Smitteførende affald i øvrigt, der kan indeholde mikroorganismer fra diagnostisk og behandling af patienter
  • Medicinglas og ampuller, der kan indeholde rester af lægemidler fra erhverv

Sådan sorterer du klinisk risikoaffald