Farligt affald

Farligt affald er f.eks.:

 • Spildolie
 • Malerbøtter/malingsrester
 • Sprøjtegifte
 • Terpentinrester og andre opløsnings- og rengøringsmidler
 • Spraydåser
 • Batterier
 • Energisparepærer
 • Lysstofrør
 • Hobbygrej eller legetøj med batterier
 • Elektronisk udstyr
 • Kosmetik herunder neglelak
 • Håndsprit (Husk at se efter faresymboler)

Virksomheder kan aflevere op til 25 kg. farligt affald pr. dag på genbrugspladsen, maks. 200 kg. om året. Kontakt os venligst på forhånd, hvis du har behov for at komme af med en større mængde, eller affaldet fylder meget.


Hvad skal det?
Farligt affald kan i mange tilfælde genanvendes, men fordi det kan være giftigt, sundhedsskadeligt, eksplosivt eller letantændeligt, er det vigtigt at behandle det korrekt. Derfor skal I sortere det fra det øvrige affald og aflevere det på Renosyds genbrugspladser.

Se adresser og åbningstider på genbrugspladserne her

Vores genbrugsvejledere kvitterer herefter for modtagelsen af det farlige affald, så virksomheden kan dokumentere, at det farlige affald er afleveret korrekt over for miljømyndighederne.

Print her blanketten til oplysninger om det farlige affald

 

Hvad sker der med det?
Når I har afleveret farligt affald på genbrugspladsen, bliver det omhyggeligt anbragt i de rigtige beholdere og sendt til videre behandling. For visse stoffer vil det være genanvendelse, og resten sendes til specialforbrænding.