FAQ

Ofte stillede spørgsmål og svar vedrørende erhvervsaffald på Renosyds genbrugspladser

 


Hvordan betaler min virksomhed for aflevering af affaldet på genbrugspladserne?

Renosyd foretager nummerpladeaflæsning på pladserne. Køretøjer, som er registreret udelukkende til erhvervsmæssig brug, vil få tilsendt en opkrævning på 160,- kr. ekskl. moms for hvert besøg. Virksomheder, der har indgået en fastkundeaftale, får en faktura ved tilmelding, og efterfølgende opkræves der for besøg, når det inkluderede antal besøg er opbrugt. Køretøjer med papegøjeplade opkræves som nævnt ovenfor, men kommer man med udelukkende privat affald, skal man sende en SMS til 93 75 91 91. I SMS’en skal du skrive: Dato, tid, sted og den nummerplade du har foretaget besøget med.

Klik her og læs mere om erhverv med papegøjeplade biler 

Faktura sendes til bilens registrerede bruger eller ejer efter hvert kvartal. Disse oplysninger får vi via Det Digitale MotorRegister DMR. Har din virksomhed indgået en fastkundeaftale med Renosyd, sender vi en faktura til den adresse, I har oplyst til Renosyd.

Betaling med SMS

De 12 kommuner i Business Region Aarhus er gået sammen om at tilbyde en fælles ordning, hvor du kan betale pr. besøg ved at sende en SMS. Du kan læse mere om ordningen og tilmelde dig her.

Du kan ikke betale kontant på pladsen. Genbrugspladserne modtager ikke kontanter. Henvend dig i stedet til Renosyd på kundeservice@renosyd.dk.


Hvordan indgår jeg en fastkundeaftale med Renosyd?

Du kan tilmelde dig i selvbetjeningen. Du kan også ringe til os på 8652 5211 eller skrive en mail til kundeservice@renosyd.dk.

Hvis den eller de biler, der benyttes til aflevering af erhvervsaffald, ikke udelukkende er registreret til erhvervsmæssigt brug, vil vi gerne have oplyst bilens registreringsnummer.


Hvad hvis min bil er registreret til både privat og erhvervsmæssig brug?

Der vil blive tilsendt en faktura for dit besøg, hvis du kommer med erhvervsaffald. Kommer du udelukkende med privat affald, så skal du sende en SMS til 93 75 91 91. I SMS’en skal du skrive: Dato, tid, sted
og den nummerplade du har foretaget besøget med.

Klik her og læs mere om erhverv med papegøjeplade biler 


Hvad gør jeg, hvis jeg bruger et erhvervskøretøj, som jeg lejer eller har lånt?

Har du et lejet eller lånt køretøj, og er det registreret til udelukkende erhvervsmæssig benyttelse, vil der blive sendt en faktura for dit besøg til bilens registrerede ejer. Afklar derfor sagen med bilens ejer eller udlejer, inden du benytter genbrugspladsen.

Har din virksomhed indgået en fastkundeaftale med Renosyd, sender vi en faktura til den adresse, I har oplyst til Renosyd, hvis I ved købet har oplyst hvilket køretøj, der benyttes.


Min bil er leaset – hvem får regningen for besøget på genbrugspladsen?

Hvis din virksomhed ikke står som registreret bruger af bilen i Motorregistret, vil det være leasingselskabet, der som ejer af bilen modtager fakturaen for dine besøg.


Hvad hvis jeg har købt dagsbevis til en gulpladebil hos SKAT, så jeg kan bruge den til privat kørsel?

Du skal ikke betale for privat affald afleveret i en gulpladebil, hvor der er betalt dagsbevis. Ring til os på 8652 5211 eller skriv en mail til kundeservice@renosyd.dk.

Oplys bilens registreringsnummer og hvilken dato dagsbeviset er gældende for. Så undtager vi besøgene for betaling af erhvervsgebyr.


Hvilke køretøjer må jeg benytte?

På genbrugspladserne er der kun adgang for køretøjer, der har en totalvægt på højst 3.500 kg. Det er tilladt at have en trailer med.


Kan jeg aflevere erhvervsaffald i en privat bil?

Ja, det kan du godt, men vi kan ikke ved hjælp af nummerpladegenkendelse afgøre, om du kommer med dit private affald eller erhvervsaffald. Du kan betale for enkeltbesøg ved at sende en SMS. Kontakt Renosyd, hvis du ønsker at indgå en fastkundeaftale.

På genbrugspladserne vil vi løbende vurdere, om affaldsleverancer evt. måtte være fra erhverv. Medarbejderne kan benytte fotodokumentation i tvivlstilfælde og knytte det til registreringsnummeret.


Hvad er erhvervsaffald egentlig?

Affaldsbekendtgørelsen definerer erhvervsaffald som ”affald, som er frembragt af virksomheder, herunder have-parkaffald, storskrald, bygge- og anlægsaffald, produktionsaffald, industriaffald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord”. Selvom arbejdet er udført for og hos en borger, vil affaldet blive betragtet som erhvervsaffald, hvis affaldet afleveres af en virksomhed.


Jeg har fået en regning for en indkørsel, som jeg ikke mener at have foretaget. Hvad skal jeg gøre?

Vi fakturerer ud fra de registreringer, som vores nummerpladeaflæser foretager ude på genbrugspladserne. Hvis du mener, at registreringen er forkert, beder vi dig kontakte os på kundeservice@renosyd.dk.


Jeg har fået en regning for en periode, hvor jeg ikke var ejer af bilen. Hvad gør jeg?

Kontakt os på kundeservice@renosyd.dk, så retter vi fakturaen.


Jeg har solgt min bil, men ved, at jeg har haft indkørsler, jeg skal betale for. Hvad gør jeg?

Kontakt os på kundeservice@renosyd.dk, så sender vi fakturaen til den rette.