Erhverv på genbrugspladsen

Du er som virksomhed velkommen på vores genbrugspladser, når du skal af med dit erhvervsaffald. 

Klik her, og se åbningstider, placering m.m. for Renosyds 5 genbrugspladser

Du kan aflevere alle de typer affald, som vi normalt modtager fra private kunder på genbrugspladserne. Affaldet skal være sorteret, og hvis du har det med i sække, skal sækkene være af klar plast.

Du har adgang i bil med en totalvægt op til 3.500 kg, og desuden må du medbringe en trailer.

Du må aflevere op til 500 kg affald pr. dag. Du kan også aflevere op til 200 kg farligt affald om året. Farligt affald er f.eks. materialer som spildolie og malingrester.

 

Hvad koster det?

Alle virksomheder, der afleverer erhvervsaffald på genbrugspladserne, skal betale i forhold til antallet af besøg.

Ved indkørsel til genbrugspladsen registreres bilens nummerplade. På grundlag af SKATs registreringer om din bil sender vi dig en faktura for besøget.

Ved at indgå en abonnementsaftale, kan du sikre dig en lavere pris pr. besøg, jf. oversigt nedenfor. Husk abonnementet gælder pr. kalenderår, uanset hvornår abonnementet tegnes.

Man kan fortsat vælge at betale for enkeltbesøg baseret på nummerpladeregistrering eller med SMS-løsningen.

Priser for 2023:

Hvis du ønsker en abonnementsaftale, skal du være opmærksom på følgende: 

Hvilken kundegruppe tilhører du?

Vi definerer håndværkere/anlægsgartnere ud fra branchekoder.  

Klik her, og se vores definition på håndværkere/anlægsgartnere

Er du ikke omfattet af ovenstående definition, tilhører du gruppen 'øvrige virksomheder'. Er du i tvivl om, hvilken branchekode din virksomhed er registreret under, så kan du slå det op i CVR.

Klik her, og se hvordan din virksomhed er registreret i CVR

 

Baseret på kundegruppe, kan du nu bestille din ønskede aftale (se skemaet ovenfor). Det gør du, ved at udfylde tilmeldingsformularen, som du finder i Renosyds selvbetjening under 'Ny kunde' eller ved at kontakte Renosyd på e-mail kundeservice@renosyd.dk.

Ved henvendelse bedes du oplyse virksomhedens adresse og P-nummer.

Hvilke vilkår gælder?

 • Der betales for et kalenderår, uanset hvornår på året du tilmelder din virksomhed
 • Prisen på et abonnement samt antallet af besøg er fast, uanset hvornår på året du vælger at tilmelde dig et abonnement
 • Der afregnes for forbrug hver måned
 • Hvis du tilmelder virksomheden til abonnementsordningen i løbet af kalenderåret, så kan allerede fakturerede besøg ikke konverteres til den nye abonnementsordning (derfor er det en fordel at tilmelde sig ordningen så tidligt på året som muligt)
 • Tilmelder du dig abonnementsordningen i løbet af kalenderåret, sendes der en faktura på dette køb med det samme
 • Hvis du ønsker at opsige abonnementet i løbet af et kalenderår, krediteres eventuelle resterende besøg ikke
 • Abonnementet kan overdrages fra ét p-nummer til et andet inden for samme virksomhed
 • Abonnementet kan ikke overdrages fra én virksomhed til en anden
 • Priser på abonnementet og enkeltkørsler justeres én gang årligt
 • Abonnementet bliver automatisk fornyet ved årsskiftet og faktureres i starten af det nye kalenderår
 • Du kan altid opsige dit abonnement, kontakt os på erhvervsadgang@renosyd.dk 

 

Muligheder uden abonnementsaftale:

 

Forbrugsaftale

Erhvervskunder uden abonnementsaftale, og som ikke er benytter SMS-ordningen, vil blive faktureret månedlig for registrerede besøg på genbrugspladsen. Vi benytter nummerpladegenkendelsessystem.

Se priser i skemaet ovenfor.

SMS betaling

De 12 kommuner i Business Region Aarhus tilbyder en fælles ordning, hvor du kan betale pr. besøg ved at sende en SMS. For at benytte ordningen, kræver det, at din virksomhed er tilmeldt.

Klik her, og læs mere om ordningen, og tilmeld din virksomhed

 

Retningslinjer for brug af genbrugspladsen:

 

Hvad kan man aflevere på genbrugspladsen?

Virksomheder kan aflevere de samme typer affald som private borgere på genbrugspladsen op til 500 kg. affald pr. dag. Man kan komme på genbrugspladsen i registrerede køretøjer på op til 3.500 kg. totalvægt + trailer. Man kan ikke komme ind på genbrugspladsen med meget store varebiler, lastbiler eller traktorer, der ikke overholder vægtgrænsen. 

 

Hvad gør jeg med farligt affald?

Farligt affald kan også afleveres på genbrugspladsen, men kun op til 200 kg. om året, og maks. 25 kg. pr. dag. Kontakt os venligst på forhånd, hvis du har behov for at komme af med en større mængde, eller affaldet fylder meget.

Vores genbrugsvejledere kvitterer herefter for modtagelsen af det farlige affald, så virksomheden kan dokumentere, at det farlige affald er afleveret korrekt over for miljømyndighederne.

Klik her, og print blanketten til oplysninger om det farlige affald

Klik her, og læs mere om farligt affald

 

Få svar på dine spørgsmål i vores FAQ

Der skal betales for alt affald, der afleveres af erhvervsvirksomheder på genbrugspladserne. Derfor sender vi en regning til alle biler, der er registreret til erhvervsmæssig brug. Men hvad med biler på papegøjeplader eller lejede biler?

Klik her, og find svaret i vores oversigt over ofte stillede spørgsmål