Deponeringsegnet affald

Deponeringsegnet affald er det, som ikke kan genanvendes, og som ikke må brændes. Har du affald, der skal deponeres, så er der en række forhold, du skal være opmærksom på.

 

Genbrugspladser

Virksomheder kan aflevere deponeringsegnet affald på genbrugspladserne. De normale adgangskrav skal stadig opfyldes; f.eks. skal affaldet i karakter svare til affald, man kan forvente fra en husholdning.  

Som virksomhed betaler du i forhold til antallet af besøg på genbrugspladserne. Hvis du benytter genbrugspladserne jævnligt, tilbyder vi en fastkundeaftale, der inkluderer et antal besøg til en reduceret pris. 

Læs mere om ordningen her