Deponeringsegnet affald

Deponeringsegnet affald er det, som ikke kan genanvendes, og som ikke må brændes. Når din virksomhed har affald, der skal deponeres, så er der en række forhold, du skal være opmærksom på. Læs mere i punkterne nedenfor.

Genbrugspladser

Find en vognmand

PCB

 

Deklarationer

Udfyld affaldsdeklarationen

Deponeringsegnet affald kan kun modtages på affaldscentret, hvis der ved ankomsten er en godkendt affaldsdeklaration på affaldet. Med andre ord afviser vi læs med deponeringsegnet affald, der ikke er deklareret på forhånd. Dette gør vi, da vi ellers ikke kan sikrer at det affald der afleveres kan behandles forsvarligt, til glæde for både miljø og din sikkerhed!

Det er et lovkrav i henhold til Deponeringsbekendtgørelsen, og virksomheden, der producerer affaldet, har pligt til at udfylde deklarationen.

Det kan du gøre online ved at klikke her

Udfyld og indsend deklarationen her


 


Genbrugspladser

Virksomheder med adgangskort til genbrugspladsen kan aflevere deponeringsegnet affald på pladserne. De normale adgangskrav skal stadig opfyldes; f.eks. skal affaldet i karakter svare til affald, man kan forvente fra en husholdning.  

Læs mere om Renosyds genbrugspladser her .


Find en vognmand

Hvis du som affaldsproducent har brug for en vognmand til at transportere dit deponeringsegnede affald, så kan du finde en liste her


PCB

HVAD ER PCB (PolyChlorerede Biphenyler)

PCB er et fremstillet stof, som findes i visse bygge- og nedbrydningsmaterialer samt industriprodukter.

PCB er skadeligt for mennesker, og er mistænkt for at være kræftfremkaldende. Derfor, er det blevet politisk vedtaget, at forekomsten skal minimeres.

Har du bygge- og anlægsaffald, kan du se her hvordan du behandler det korrekt.

 Hvis du har spørgsmål om PCB er du velkommen til at kontakte os på telefon 8652 5211

Alt deponeringsegnet affald, der afleveres på Affaldscenter Skårup, skal deklareres før det kan afleveres.

Det er affaldsproducenten, der skal deklarere affaldet. Affaldsproducenten er den person eller virksomhed hvorfra affaldet stammer og altså ikke den enkelte vognmand.

Det er affaldsproducentens ansvar, at det affald der bliver afleveret til behandling stemmer overens med det, der er angivet i deklarationen.