Ordninger for boligforeninger

Mission Mulig og de nye affaldsordninger betyder, at husholdninger i Renosyds område fremover skal sortere deres dagrenovation i mindst to beholdere. Én til skyllet emballage af glas, plast og metal og én til restaffald. Der er – både for villaejere og boligforeninger – desuden mulighed for at få en beholder til papir, som bliver tømt 12 gange årligt.

Husk at beholdere eller containere til både emballage, papir og restaffald skal stå fremme den dag, vi kommer for at tømme dem.

Udover beholdere til emballage, papir og restaffald kan I få en kurv til en indsamling af batterier. Boligforeninger har også mulighed for at lave aftaler med Renosyd om afhentning af storskrald og haveaffald.

Kontakt os på renosyd@renosyd.dk eller telefon 8652 5211 for at høre mere, bestille materialer eller for at få besøg af en af vores konsulenter.

Vi hjælper hellere end gerne, for din indsats – og den indsats du kan få beboerne til at yde – er afgørende for, at vi sammen kan gå fra affald til værdi.