Ordninger for boligforeninger

Husholdninger i Renosyds område sorterer deres dagrenovation i mindst to beholdere. Én til emballage af glas, plast og metal (tømt og/eller skrabet for indhold), og én til restaffald. Det er også muligt at få en beholder til papir, som bliver tømt 12 gange årligt. Denne beholder er en del af genanvendelsesgebyret.

Husk at beholdere eller containere til både emballage, papir og restaffald skal stå fremme den dag, vi kommer for at tømme dem.

Boligforeninger har også mulighed for at lave aftaler med Renosyd om afhentning af storskrald og haveaffald.

Henvend dig til vores kundeservice for at høre mere, bestille materialer eller for at få besøg af en af vores konsulenter.

Vi hjælper hellere end gerne. Og tak for din indsats – den indsats du kan få beboerne til at yde er afgørende for, at vi sammen kan gå fra affald til værdi.