Hjælp fra Renosyd

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for materialer og rådgivning til indretning af affaldsøer eller lignende i din boligforening. Vi kommer gerne på besøg og giver gode råd, så vi kan hjælpes ad med at blive de bedste i Danmark til at sortere og udnytte værdien i det, vi smider ud. Vi kan også tilbyde dig materialer i form af bl.a. sorteringsvejledninger og skilte til pladserne, hvis du har brug for det.

Kontakt os på renosyd@renosyd.dk eller telefon 8652 5211 og hør, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vi holder også jævnligt kurser og møder om regler og gode metoder til at gå fra affald til værdi. For eksempel holder vi kurser om:

  • Affaldshåndtering og sortering
  • Regulering og lovgivning på området
  • Farligt affald
  • Genbrug og genanvendelse
  • Hvad sker der med affaldet/værdierne

Vi kan også lægge et kursusprogram ud fra en enkelt forenings eller virksomheds ønsker og behov.