Regulativer

REGULATIVER

Regulativer 2021

Den endelige udgave af Reviderede Affaldsregulativer for Husholdninger og Erhvervsvirksomheder for Odder og Skanderborg Kommuner blev hhv. d. 12. april i Odder Byråd og d. 28. april i Skanderborg Byråd vedtaget. 

Regulativerne gælder fra den 10. maj 2021.

Regulativerne har været i offentlig høring i 4 uger fra den 3. februar til den 3. marts 2021.

 

➡️ NOTAT: Klik herunder, og læs vores notat til politikerne vedr. de nye regulativer nu og igen når vi skal indsamle 10 fraktioner:

Supplerende information til igangværende proces med vedtagelse af nye affaldsregulativer

 

Klagevejledning

Vedtagelse af regulativerne kan ikke påklages, jf. § 36 i bekendtgørelse om affaldsregulativer, - gebyrer og – aktører m.v, nr. 2097 af 14. december 2020.