Priser for erhverv 2021

Erhvervsløsninger/indsamlingsordninger

Erhvervsløsninger/afleveringsordninger

For afhentning af klinisk risikoaffald henvises der til Motas på tlf. 76 20 13 09.

(Opdateret juni 2021)

 

Erhvervsløsninger/indsamlingsordninger

Indsamlingsordninger

Beskrivelse Placering Frekvens Volumen Betaling Ekskl. moms Inkl. moms

 

Virksomheder skal være tilmeldt indsamlingsordningen for restaffald, hvis der er restaffald på virksomheden

Restaffald 
(dagrenovationslignende)

Minicontainere

Aftales

14 dags tømning

400 l

Pr. år

1.168,00

1.460,00

Aftales

14 dags tømning

660 l

Pr. år

1.920,00

2.400,00

Aftales

14 dags tømning

770 l

Pr. år

2.240,00

2.800,00

Restaffald 
(dagrenovationslignende)

Store containere

Aftales

Individuel

4 m3

Frontload

pr. tømning*1

144,00

180,00

Aftales

Individuel

6 m3

Frontload

pr. tømning*1

152,00

190,00

Aftales

Individuel

8 m3

Frontload

pr. tømning*1

160,00

200,00

Aftales

Individuel

8 m3

Vippecontainer

pr. tømning*1

200,00

250,00

Aftales

individuel

12 m3

Vippecontainer

pr. tømning*1

230,40

288,00

Aftales

Individuel

20 eller 30 m3

Lad-container

pr. tømning*1

720,00

900,00

Behandlingspris

Individuel

 

Vægtbaseret                  

pr. ton*1

550,40

688,00

 

Leje af container

 

    Beskrivelse Placering Frekvens Volumen Betaling Ekskl. moms Inkl. moms
 

 

Fast udgift

til en

containerløsning

Leje af container

Aftales Individuel, frontloader-container 4 m3 Pr. måned 150,00 187,50

Leje af container

Aftales Individuel. frontloader-container 6 m3 Pr. måned 150,00 187,50

Leje af container

Aftales Individuel, frontloader-container 8 m3 Pr. måned 150,00 187,50

Leje af container

Aftales Individuel,
vippecontainer
12 m3 Pr. måned 200,00 250,00

Leje af container

Aftales Individuel,
lad-container
20 m3 Pr. måned 175,00

218,75

Leje af container

Aftales Individuel,
lad-container
30 m3 Pr. måned 250,00

312,50

Engangsudgift til levering eller afhentning af container

En gang 4 - 30 m3 Pr. skift 700,00

875,00

 

Gebyr

Beskrivelse Placering Frekvens Volumen Betaling Ekskl. moms Inkl. moms
Administrationsgebyr for containerløsning   Individuel   Pr. faktura 50,00 62,50

 

Tillæg ugetømning

Beskrivelse Placering Frekvens Volumen Betaling Ekskl. moms Inkl. moms

1 x ugetømning restaffald

Aftales

Ugetømning

400 l

Pr. år

1.518,40

1.898,00

1 x ugetømning restaffald

Aftales

Ugetømning

660 l

Pr. år

2.496,00

3.120,00

1 x ugetømning restaffald

Aftales

Ugetømning

770 l

Pr. år

2.912,00

3.640,00

2 x ugetømning restaffald

Aftales

2 x pr. uge

400 l

Pr. år

4.672,00

5.840,00

2 x ugetømning restaffald

Aftales

2 x pr. uge

660 l

Pr. år

7.680,00

9.600,00

2 x ugetømning restaffald

Aftales

2 x pr. uge

770 l

Pr. år

8.960,00

11.200,00

3 x ugetømning restaffald

Aftales

3 x pr. uge

660 l

Pr. år

13.440,00

16.800,00

3 x ugetømning restaffald

Aftales

3 x pr. uge

770 l

Pr. år

15.680,00

19.600,00

 

 

Tillæg for ekstra service: Nøgle/koder

Vilkår for håndtering af nøgler m.m.

Beskrivelse   Frekvens Uanset volumen Ekskl. moms Inkl. moms
Nøgle/kode-håndtering ifm. låst dør   14 dags tømning   750,40 938,00
Nøgle/kode-håndtering ifm. låst dør   Ugetømning   1.140,00 1.425,00
Nøgle/kode-håndtering ifm. låst dør   2 x ugetømning   1.920,00 2.400,00

    

 

Tillæg for ekstra service: Chauffør skal bakke

Beskrivelse   Frekvens Uanset volumen Ekskl. moms Inkl. moms
Bakke med renovationsbil 50-100 m   14 dags tømning   500,00 625,00
Bakke med renovationsbil 50-100 m   Ugetømning   760,00 950,00
Bakke med renovationsbil > 100 m   14 dags tømning   1.000,00 1.250,00
Bakke med renovationsbil > 100 m   Ugetømning   1.520,00 1.900,00

  

 Underground-løsninger

Beskrivelse Placering Frekvens Volumen Betaling Ekskl. moms Inkl. moms

Restaffald underground*1

Aftales Individuel, underground 3-5 m3  Pr. tømning*1 260,00 325,00

Emballage underground*2

Aftales Individuel, underground 3-5 m3 Pr. tømning 680,00 850,00

Pap og papir underground*2

Aftales Individuel, underground 3-5 m3 Pr. tømning 120,00 150,00

 

Tilvalg

Beskrivelse Placering Frekvens Volumen Betaling Ekskl. moms Inkl. moms

Genanvendelsesbeholdere*2

Aftales Månedstømning*3 140 l*3 Pr. år 299,20 374,00

Genanvendelsesbeholdere*2

Aftales Månedstømning*3 190 l*3 Pr. år 299,20 374,00

Genanvendelsesbeholdere*2

Aftales Månedstømning*3 240 l*3 Pr. år 299,20 374,00

Genanvendelsesbeholdere*2

Aftales Månedstømning*3 400 l*3 Pr. år 592,80 741,00

Genanvendelsesbeholdere*2

Aftales Månedstømning*3 660 l*3 Pr. år 692,80 866,00

Genanvendelsesbeholdere*2

Aftales Månedstømning*3 770 l*3 Pr. år 792,80 991,00

 

Ændringsgebyr*1

Beskrivelse Frekvens Ekskl. moms Inkl. moms
Gebyr for ændring af ordning

Opkræves hver gang der ændres tømmefrekvens i eksisterende ordning; hvis der skiftes til en større restaffaldsbeholder, eller ved skift til en mindre emballage-, pap og papirbeholder

200,00 250,00
Gebyr for ændring af ordning Skift til en mindre restaffaldsbeholder eller en større emballage- eller pap og papirbeholder sker gebyrfrit (vores kunder belønnes for at sortere mere!) 0 0

 
*1 Opkræves ved skift i ordninger, som kræver udkørsel med nye beholdere i henhold til beskrevne regler, eller ved skift i tømmefrekvens. Dette gælder dog ikke ved ændringer i forbindelse med ejerskifte.

 

Asbestsæk*5

Beskrivelse Placering Frekvens Volumen Enhed  Ekskl. moms Inkl. moms
Bigbag til eternit og asbestholdig eternit Skel (kørefast vej) Én gang Bigbag til 1 ton Pr. stk. 1.299,20 1.624,00
Bigbag til eternit og asbestholdig eternit Skel (kørefast vej) Én gang Bigbag til 0,5 ton Pr. stk. 799,20 999,00

 

*1 Restaffald i containere faktureres med 3 elementer (pr. tømning, pr. ton samt pr. faktura). Restaffald i undergrounds faktureres med 2 elementer pr. tømning og pr. ton. Omkostninger til container og underground afholdes af ejendommens ejer.   

*2 Kun muligt for kommunale virksomheder og institutioner. Prisen afhænger af størrelsen på emballagebeholderen.   

*3 Månedstømning for emballage, pap og papir (byzone). Tømning hver 2. måned for pap og papir (landzone). Volumen på pap og papirbeholderen kan vælges med samme størrelse beholder som anført under restaffald (maks. 660 l).    

*4 Materiel, indsamlingsfrekvens m.v. aftales individuelt i forhold til virksomhedens behov. Takster oplyses ved henvendelse til Renosyd.

*5 Hver bigbag må indeholde op til henholdsvis 1 ton og 0,5 ton asbest- og eternitaffald. Ved køb af bigbag er der også betalt for transport og behandling af asbest- og eternitaffaldet. Ordningen kan benyttes af både privat- og erhvervskunder. Læs mere om afhentning af bigbags her på siden. 
Du kan købe bigbags i vores webshop.

 

For sammensætning af den optimale affaldsløsning kan Renosyd kontaktes på tlf.: 86525211.      


Erhvervsløsninger/afleveringsordninger

Afleveringsordninger                                                                                                                                                                                                                                  

          Ekskl. moms
      Behandling Afgift I alt
 

Salg af fraktioner

       
  Brokker, tegl og beton - SÆLGES IKKE PT. Pr. ton                                         5,00
  Brokker, tegl og beton. Nedknust 0-80 mm - SÆLGES IKKE PT. Pr. ton                                     UDSOLGT     10,00
  Knust beton 0-32 mm - SÆLGES IKKE PT. Pr. ton                                   SÆLGES IKKE PT     55,00
  Kompost Pr. ton     0,00
 

Affald til genanvendelse:
(Modtages kun fra private og offentlige virksomheder)

                       

Affaldscenter Skårup og Norgesvej

       
  Haveaffald  Pr. ton 230,00   230,00
  Beton/brokker til sortering Pr. ton 225,00 475,00 700,00
  Rent træ Pr. ton 650,00   650,00
  Gebyr ved fejlsortering Pr. ton 500,00   500,00
  Gebyr ved fejlangivet affald Pr. ton 550,00   550,00
 

Forbrændingsegnet affald:

                       

Kraftvarmeanlægget Norgesvej

       
  Forbrændingsegnet affald Pr. ton 550,00   550,00
  Forbrændingsegnet affald til neddeling Pr. ton 658,00   658,00
           
 

Deponeringsegnet affald:

                       

Affaldscenter Skårup

       
 

Deponeringsegnet affald - inkl. gebyr til efterbehandling

Pr. ton 580,00 475,00 1.055,00
 

Slam, tørstofindhold > 20% - inkl. gebyr til efterbehandling

Pr. ton 680,00 475,00 1.155,00
  Gebyr ved fejlsorteret affald Pr. ton 500,00   500,00
  Gebyr ved fejlangivet affald Pr. ton 500,00   500,00
 

Øvrige takster

    Ekskl. moms  Inkl. moms 
 

Vejegebyr (ved vejning af biler til syn etc.)

Pr. vejning   60.00  
  Gebyr ved mdl. indvejning under 1 ton Pr. faktura   80.00   

Virksomheders adgang til genbrugspladsen 

Beskrivelse   Frekvens   Betaling Ekskl. moms Inkl. moms

Fastkundeaftale for håndværkere og anlægsgartnere (ifølge CVR)

 

  Grundgebyr pr. år inkl. 24 besøg   Pr. virksomhed 3.600,00 4.500,00

Efterfølgende besøg

udover de 24

  Pr. besøg 125,00 156,25

Fastkundeaftale for øvrige virksomheder CVR)

 

  Grundgebyr pr. år inkl. 8 besøg   Pr. virksomhed 600,00 750,00

Efterfølgende besøg

udover de 8

  Pr. besøg 60,00 75,00

Uden fastkundeaftale: Alle virksomheder (uanset virksomhedstype)

      Pr. besøg 160,00 200,00
Farligt affald - alle virksomheder med adgang til genbrugspladserne       Pr. virksomhed 96,00 120,00

Læs mere om dine vilkår for erhverv på genbrugspladsen 

For afhentning af klinisk risikoaffald henvises der til Motas på tlf. 76 20 13 09.