Priser for erhverv 2020

Erhvervskunder, som er udfordret med at overholde betalingsfrister ifm. corona, kan kontakte os på renosyd@renosyd.dk for en individuel løsning.

Erhvervsløsninger/indsamlingsordninger

Erhvervsløsninger/afleveringsordninger

For afhentning af klinisk risikoaffald henvises der til Motas på tlf. 76 20 13 09

(Opdateret november 2019)

Erhvervsløsninger/indsamlingsordninger

 

Indsamlingsordninger

 

Beskrivelse Placering Frekvens Volumen Betaling Ekskl. moms Inkl moms
Virksomheder skal være tilmeldt indsamlingsordningen for restaffald, hvis der er restaffald på virksomheden

Restafald 
(dagrenovationslignende)

Minicontainere

Aftales

14.dags tømning

400 l.

Pr. år

1.168,00

1.460,00

Aftales

14.dags tømning

660 l.

Pr. år

1.920,00

2.400,00

Aftales

14.dags tømning

770 l.

Pr. år

2.240,00

2.800,00

Restafald 
(dagrenovationslignende)

Store containere

Aftales

Individuel

4 m3

Frontload

pr. tømning *1

144,00

180,00

Aftales

Individuel

6 m3

Frontload

pr. tømning*1

152,00

190,00

Aftales

Individuel

8 m3

Frontload

pr. tømning *1

160,00

200,00

Aftales

Individuel

8 m3

Vippecon.

pr. tømning *1

200,00

250,00

Aftales

individuel

12 m3

Vippecont.

pr. tømning *1

230,40

288,00

Aftales

Individuel

 

Ladcon.           

pr. tømning *1

708,00

885,00

Behandlingspris

Individuel

 

Vægtbaseret                  

pr. ton *1

480,00

600,00

 

Gebyr

  Beskrivelse Placering Frekvens Volumen Betaling Excl. moms Incl. moms

 

Administrationsgebyr for containerløsning   Individuel   Pr. faktura 50,00 62,50

 

Tillæg ugetømning

    Beskrivelse Placering Frekvens Volumen Betaling Excl. moms Incl. moms
 

1 x ugetømning restaffald

Aftales

Ugetømning

400 l.

Pr. år

1.518,40

1.898,00

 

1 x ugetømning restaffald

Aftales

Ugetømning

660 l.

Pr. år

2.496,00

3.120,00
 

1 x ugetømning restaffald

Aftales

Ugetømning

770 l..

Pr, år

2.912,00

3.640,00
 

2 x ugetømning restaffald

Aftales

2 x pr. uge

400 l.

Pr. år

4.672,00

5.840,00
 

2 x ugetømning restaffald

Aftales

2 x pr. uge

660 l.

Pr. år

7.680,00

9.600,00
 

2 x ugetømning restaffald

Aftales

2 x pr uge

770 l.

Pr. år

8.960,00

11.200,00
 

3 x ugetømning restaffald

Aftales

3 x pr. uge

660 l.

Pr. år

13.440,00

16.800,00
 

3 x ugetømning restaffald

Aftales

3 x pr. uge

770 l.

Pr. år

15.680,00

19.600,00

 

 

 Undergroundløsninger

    Beskrivelse Placering Frekvens Volumen Betaling Excl. moms Incl. moms
 

Restaffald underground *1

Aftales Individuel, underground 3-8 m3  Pr. tømning *1 260,00 325,00

 

Emballage underground *2

Aftales Individuel, underground 3-8 m3 Pr. tømning 640,80 801,00
 

Pap og papir underground *2

Aftales Individuel, underground 3-8 m3 Pr. tømning 113,60 142,00

 

Tilvalg

    Beskrivelse Placering Frekvens Volumen Betaling Excl. moms Incl. moms
 

Genanvendelsesbeholdere *2

Aftales Månedstømning *3 140 l. *3 Pr. år 299,20 374,00

 

Genanvendelsesbeholdere *2

Aftales Månedstømning *3 190 l. *3 Pr. år 299,20 374,00
 

Genanvendelsesbeholdere *2

Aftales Månedstømning *3 240 l. *3 Pr. år 299,20 374,00
 

Genanvendelsesbeholdere *2

Aftales Månedstømning *3 400 l. *3 Pr. år 592,80 741,00
 

Genanvendelsesbeholdere *2

Aftales Månedstømning *3 660 l. *3 Pr. år 692,80 866,00
 

Genanvendelsesbeholdere *2

Aftales Månedstømning *3 770 l. *3 Pr. år 792,80 991,00

 

Ændringsgebyr *1

Beskrivelse Frekvens Excl. moms Incl. moms
Gebyr for ændring af ordning

Opkræves hver gang der ændres tømmefrekvens i eksisterende ordning, hvis der skiftes til en større restaffaldsbeholder eller ved skift til en mindre emballage-, pap og papirbeholder

200,00 250,00
Gebyr for ændring af ordning Skift til en mindre restaffaldsbeholder eller en større emballage-, pap og papirbeholder sker gebyrfrit (vores kunder belønnes for at sortere mere!) 0 0

 
*1 Opkræves ved skift i ordninger, som kræver udkørsel med nye beholdere i henhold til beskrevne regler, eller ved skift i tømmefrekvens. Dette gælder dog ikke ved ændringer i forbindelse med ejerskifter.

 

Asbestsæk *5

Beskrivelse Placering Frekvens Volumen Enhed  Excl. moms Incl. moms
Bigbag til eternit og asbestholdig eternit Skel (kørefast vej) Én gang Bigbag til 1 ton Pr. stk. 1.299,20 1.624,00
Bigbag til eternit og asbestholdig eternit Skel (kørefast vej) Én gang Bigbag til 0,5 ton Pr. stk. 799,20 999,00

 

*1 Restaffald i containere faktureres med 3 elementer (pr. tømning, pr. ton samt pr. faktura). Restaffald i undergrounds faktureres med 2 enlementer pr. tømning og pr. ton. Omkostninger til container og underground afholdes af ejendommens ejer.   

*2 Kun muligt for kommunale virksomheder og institutioner. Prisen afhænger at størrelsen på emballagebeholderen    

*3 Månedstømning for emballage, pap og papir (by zone). Tømning hver 2. måned for pap og papir (land zone). Volumen på pap og papirbeholder kan vælges med samme størrelse beholder som anført under restaffald (maks. 660 l.)    

*4 Materiel, indsamlingsfrekvens m.v. aftales individuelt i forhold til virksomhedens behov. Takster oplyses ved henvendelse til Renosyd.

*5 Hver bigbag må indeholde op til henholdsvis 1 tons og 0,5 ton asbest- og eternitaffald. Ved køb af bigbag er der også betalt for transport og behandling af asbest- og eternitaffaldet. Ordningen kan benyttes af både privat- og erhvervskunder. Du køber nemt bigbags i vores webshop.

 

For sammensætning af den optimale affaldsløsning kan Renosyd kontaktes på tlf: 8652 5211      


Erhvervsløsninger/afleveringsordninger

 

Afleveringsordninger                                                                                                                                                                                                                                  

          Ekskl. moms
      Behandling Afgift I alt
 

Salg af fraktioner

       
  Brokker, tegl og beton Pr. ton                                    ***TILBUDSPRIS***      5,00
  Brokker, tegl og beton. Nedknust 0-80 mm Pr. ton                                     UDSOLGT     10,00
  Knust beton 0-32 mm Pr. ton                                     SÆLGES IKKE PT     55,00
  Kompost Pr. ton     0,00
 

Affald til genanvendelse:
(Modtages kun fra private og offentlige virksomheder)

                       

Affaldscenter Skårup og Norgesvej

       
  Haveaffald  Pr. ton 230,00   230,00
  Ren jord Pr. ton 90,00   90,00
  Beton/brokker til sortering Pr. ton 225,00 475,00 700,00
  Affald til sortering kat. 1 Pr. ton 850,00 475,00 1.225,00
  Byggeaffald - Murbrokker Pr. ton 120,00   120,00
  Rent træ  Pr. ton 650,00   650,00
  Trykimprægneret træ Pr. ton 1000,00   1000,00
  Gebyr ved fejlsortering Pr. ton 500,00   500,00
  Gebyr ved fejlangivet affald Pr. ton 500,00   500,00
 

Forbrændingsegnet affald:

                       

Kraftvarmeanlægget Norgesvej

       
  Forbrændingsegnet affald Pr. ton 480,00   480,00
  Forbrændingsegnet affald til neddeling Pr. ton 588,00   588,00
           
 

Deponeringsegnet affald:

                       

Affaldscenter Skårup

       
 

Deponeringsegnet affald - inkl. gebyr for efterbehandling

Pr. ton 480,00 475,00 955,00
 

Slam, tørstofindhold > 20% - inkl. gebyr til efterbehandling

Pr. ton 580,00 475,00 1.055,00
  Gebyr ved fejlsorteret affald Pr. ton 500,00   500,00
  Gebyr ved fejlangivet affald Pr. ton 500,00   500,00
 

Øvrige takster

    Ekskl. moms  Inkl. moms 
 

Vejegebyr (ved vejning af biler til syn etc.)

Pr. vejning   50.00 62,50
  Gebyr ved mdl. indvejning under 1 ton Pr. faktura   25.00 31,25

 

Virksomheders adgang til genbrugspladsen 

    Beskrivelse   Frekvens   Betaling Excl. moms Incl. moms
 

 

Fastkundeaftale for håndværkere og anlægsgartnere (ifølge CVR)

 

  Grundgebyr pr. år inkl. 24 besøg   Pr virksomhed 3.600,00 4.500,00
Efterfølgende besøg udover de 24   Pr. besøg 125,00 156,25
  

Fastkundeaftale for øvrige virksomheder CVR)

 

  Grundgebyr pr. år inkl. 8 besøg   Pr. virksomhed 600,00 750,00
Efterfølgende besøg udover de 8   Pr. besøg 60,00 75,00
 

Uden fastkundeaftale: Alle virksomheder (uanset virksomhedstype)

      Pr besøg 160,00 200,00
  Farligt affald - alle virksomheder med adgang til genbrugspladserne       Pr virksomhed 96,00 120,00

Læs mere om dine vilkår for erhverv på genbrugspladsen 

For afhentning af klinisk risikoaffald henvises der til Motas på tlf. 76 20 13 09