Priser for erhverv 2019

Erhvervsløsninger/indsamlingsordninger

Erhvervsløsninger/afleveringsordninger

 (Opdateret 18. december 2018 - anførte priser er pr. år)

Erhvervsløsninger/indsamlingsordninger

 

Indsamlingsordninger

 

Beskrivelse Placering Frekvens Volumen Betaling Ekskl. moms Inkl moms
 

Restafald 
(dagrenovationslignende)

Minicontainere

Aftales

14.dags

                       

tømning

400 l.

Pr. år

1.173,60

1.467,00

Aftales

14.dags

                       

tømning

660 l.

Pr. år

1.939,20

2.424,00

Aftales

14.dags tømning

770 l.

Pr. år

2.259,20

2.824,00

Aftales

Ugetømning

400 l.

Pr. år

2.574,40

3.218,00

Aftales

Ugetømning

660 l.

Pr. år

4.465,60

5.582,00

Aftales

Ugetømning

770 l.

Pr. år

5.142,40

6.428,00

Aftales

2 x pr. uge

400 l.

Pr. år

5.585,60

6.982,00

Aftales

2 x pr. uge

660 l.

Pr. år

9.605,60

12.007,00

Aftales

2 x pr. uge

770 l.

Pr. år

11.064,80

13.831,00

Aftales

3 x pr. uge

660 l.

pr. år.

15.675,00

19.593,75

Aftales

3 x pr. uge

770 l.

pr. år.

18.265,00

22.831,25

Restafald 
(dagrenovationslignende)

Store containere*

Aftales

Individuel

4 m3

Frontload

                       

pr. tømning *1

144,00

180,00

Aftales

Individuel

6 m3

Frontload

                       

pr. tømning*1

152,00

190,00

Aftales

Individuel

8 m3

Frontload

                       

pr. tømning *1

160,00

200,00

Aftales

Individuel

8 m3

Vippecon.

                       

pr. tømning *1

200,00

250,00

Aftales

individuel

12 m3

Vippecont.

                       

pr. tømning *1

230,40

288,00

Aftales

Individuel

3-8 m3

Underground

                       

pr. tømning *1

260,00

325,00

Aftales

Individuel

 

Ladcon.

                       

pr. tømning *1

708,00

885,00

Aftales

Individuel

 

Vægtbaseret

                       

pr. ton *1

480,00

600,00

Aftales

Individuel

 

Pr. faktura

50,00

62,50

Obligatorisk, hvis der forefindes dagrenovationslignende affald

Restaffald (dagrenovationslignende)

Indsamles som ovenfor, eller hvis mindre volumener ønskes, som restaffald for private helårboliger.

Tilvalg *2

 

 

Pap og papir

Aftales

Månedstømning *3

*4

Pr. år

132,80

 

Emballage

Aftales

Månedstømning

140 l.

Pr. år

206,40

 
Emballage Aftales Månedstømning 190 l. Pr. år 275,00  
Emballage Aftales Månedstømning 240 l. Pr. år 335,00  
Emballage Aftales Månedstømning 400 l. Pr. år 500,00  
Emballage Aftales Månedstømning 660 l. Pr. år 600,00  
Emballage Aftales Månedstømning 770 l. Pr. år 700,00  
Asbestsæk *5 Asbestholdig eternit

Skel (kørefast
vej)

En gang BigBag Pr. sæk 1.495,00 1.868,75

For sammensætning af den optimale affaldsløsning kan Renosyd kontaktes på tlf: 8652 5211      

*1 Restaffald i store containere faktureres med 3 elementer (pr. tømning, pr. ton samt pr. faktura). Omkostninger til container afholdes af virksomheden.   

*2 Kun muligt for kommunale virksomheder  og institutioner.     

*3 I landområder tømmes hver anden måned.    

*4 Volumen på pap og papirbeholder kan vælges med samme størrelser som anført under restaffald (maks. 660 l.). Prisen er uafhængig af beholderstørrelse.

 Placering af beholdere ved virksomheder aftales med Renosyd.

*5 Hver bigBag må indeholde op til 1 ton asbestaffald. Ved køb af bigBag er der også betalt for transport og behandling af asbestaffaldet. Ordningen kan benyttes af både private og erhverv.


Erhvervsløsninger/afleveringsordninger

 

Afleveringsordninger                                                                                                                                                                                                                                  

          Ekskl. moms
      Behandling Afgift I alt
 

Salg af fraktioner

       
  Brokker, tegl og beton Pr. ton                                    ***TILBUDSPRIS***      5,00
  Brokker, tegl og beton. Nedknust 0-80 mm Pr. ton     10,00
  Knust beton 0-32 mm Pr. ton     55,00
  Kompost Pr. ton     0,00
 

Affald til genanvendelse:
(Modtages kun fra private og offentlige virksomheder)

                       

Affaldscenter Skårup og Norgesvej

       
  Haveaffald  Pr. ton 230,00   230,00
  Ren jord Pr. ton 90,00   90,00
  Beton/brokker til sortering Pr. ton 225,00 475,00 700,00
  Affald til sortering kat. 1 Pr. ton 850,00 475,00 1.325,00
  Byggeaffald - Murbrokker Pr. ton 120,00   120,00
  Rent træ  Pr. ton 650,00   650,00
  Trykimprægneret træ Pr. ton 1000,00   1000,00
  Gebyr ved fejlsortering Pr. ton 500,00   500,00
  Gebyr ved fejlangivet affald Pr. ton 500,00   500,00
 

Forbrændingsegnet affald:

                       

Kraftvarmeanlægget Norgesvej

       
  Forbrændingsegnet affald Pr. ton 480,00   480,00
  Forbrændingsegnet affald til neddeling Pr. ton 588,00   588,00
           
 

Deponeringsegnet affald:

                       

Affaldscenter Skårup

       
 

Deponeringsegnet affald - inkl. gebyr for efterbehandling

Pr. ton 480,00 475,00 955,00
 

Slam, tørstofindhold > 20% - inkl. gebyr til efterbehandling

Pr. ton 580,00 475,00 1.055,00
  Gebyr ved fejlsorteret affald Pr. ton 500,00   500,00
  Gebyr ved fejlangivet affald Pr. ton 500,00   500,00
 

Genbrugspladsen - læs mere her

   

 

 

 

 

 

Virksomheders adgang til genbrugspladser hvis ønsket:

    Ekskl. moms Inkl. moms 
           

 

Håndværkere og anlægsgartnere (ifølge CVR). Abonnement pr. år inkl. 24 besøg

Pr. virksomhed 3.600,00 4.500,00

Efterfølgende besøg ud over de 24

Pr. besøg 125,00 156,25
Øvrige virksomheder (ifølge CVR) Abonnement pr. år inkl. 8 besøg Pr. virksomhed 600,00 750,00
Efterfølgende besøg ud over 8 Pr. besøg 60,00 75,00
Uden fastkundeaftale:      
Virksomheder uden abonnement (uanset virksomhedstype) Pr. besøg 160,00 200,00

Farligt affald - alle virksomheder med adgang til genbrugspladserne

Pr. virksomhed pr. år  96,00 120,00
 

Øvrige takster

    Ekskl. moms  Inkl. moms 
 

Vejegebyr (ved vejning af biler til syn etc.)

Pr. vejning   50.00 62,50
  Gebyr ved mdl. indvejning under 1 ton Pr. faktura   25.00 31,25

 

For afhentning af klinisk risikoaffald henvises der til Motas på tlf. 76 20 13 09