Priser for erhverv 2017

Erhvervsløsninger/indsamlingsordninger

Erhvervsløsninger/afleveringsordninger

 

Erhvervsløsninger/indsamlingsordninger

(Opdateret 31. december 2016 - anførte priser er pr. år)

Indsamlingsordninger

 

Beskrivelse Placering Frekvens Volumen Betaling Ekskl. moms Inkl moms

Obligatorisk, hvis der forefindes brændbart  affald. (model og volumen tilpasses den enkelte fælles løsning)

               

Blandet brændbart

Aftales

14.dags

                       

tømning

400 l.

Pr. år

1.467,20

1.834,00

Blandet brændbart

Aftales

14.dags

                       

tømning

660 l.

Pr. år

1.939,20

2.424,00

Blandet brændbart

Aftales

14.dags tømning

770 l.

Pr. år

2.259,20

2.824,00

Blandet brændbart

Aftales

Ugetømning

400 l.

Pr. år

3.217,60

4.022,00

Blandet brændbart

Aftales

Ugetømning

660 l.

Pr. år

4.465,60

5.582,00

Blandet brændbart

Aftales

Ugetømning

770 l.

Pr. år

5.142,40

6.428,00

Blandet brændbart

Aftales

2 x pr. uge

400 l.

Pr. år

6.982,40

8.728,00

Blandet brændbart

Aftales

2 x pr. uge

660 l.

Pr. år

9.605,60

12.007,00

Blandet brændbart

Aftales

2 x pr. uge

770 l.

Pr. år

11.064,80

13.831,00

Blandet brændbart

Aftales

Individuel

4 m3

Frontload

                       

pr. tømning *3

108,00

135,00

Blandet brændbart

Aftales

Individuel

6 m3

Frontload

                       

pr. tømning*3

118,40

148,00

Blandet brændbart

Aftales

Individuel

8 m3

Frontload

                       

pr. tømning *3

128,00

160,00

Blandet brændbart

Aftales

Individuel

8 m3

Vippecon.

                       

pr. tømning *3

170,40

213,00

Blandet brændbart

Aftales

individuel

12 m3

Vippecont.

                       

pr. tømning *3

230,40

288,00

Blandet brændbart

Aftales

Individuel

3-8 m3

Underground

                       

pr. tømning *3

254,40

318,00

Blandet brændbart

Aftales

Individuel

 

Ladcon.

                       

pr. tømning *3

708,00

885,00

Blandet brændbart

Aftales

Individuel

 

Vægtbaseret

                       

pr. ton *3

480,00

600,00

Blandet brændbart

Aftales

Individuel

 

Pr. faktura

50,00

62,50

Obligatorisk, hvis der forefindes dagrenovationslignende affald

Restaffald (dagrenovationslignende)

Indsamles som ovenfor, eller hvis mindre volumener ønskes, som restaffald for private helårboliger.

For sammensætning af den optimale affaldsløsning kan Renosyd kontaktes på tlf: 8652 5211      

       

*3 Den individuelle tømmefrekvens faktureres med 3 elementer (pr. tømning, pr. ton og pr. faktura).      

       

Placering af beholdere ved virksomheder aftales med Renosyd.


Erhvervsløsninger/afleveringsordninger

(Opdateret 31. december 2016)

Afleveringsordninger                                                                                                                                                                                                                                  

        Ekskl. moms
    Behandling Afgift I alt

Salg af fraktioner

       
Brokker, tegl og beton Pr. ton     30,00
Brokker, tegl og beton. Nedknust 0-80 mm Pr. ton     10,00
Knust beton 0-32 mm Pr. ton     55,00
Kompost Pr. ton     0,00

Affald til genanvendelse:

                       

Affaldscenter Skårup og Norgesvej

       
Haveaffald (kun fra private samt offentlige virksomheder) Pr. ton 200,00   200,00
Ren jord Pr. ton 90,00   90,00
Byggeaffald til sortering Pr. ton 185,00 475,00 660,00
Affald til sortering kat. 1 Pr. ton 650,00 475,00 1.125,00
Byggeaffald - Betonbrokker Pr. ton 120,00   120,00
Byggeaffald - Murbrokker Pr. ton 120,00   120,00
Rent træ (kun fra private samt offentlige virksomheder) Pr. ton 650,00   650,00
Trykimprægneret træ Pr. ton 900,00   900,00
Gebyr ved fejlsortering Pr. læs 500,00   500,00
Gebyr ved fejlangivet affald Pr. læs 500,00   500,00

Forbrændingsegnet affald:

                       

Kraftvarmeanlægget Norgesvej

       
Forbrændingsegnet affald Pr. ton 480,00   480,00
Forbrændingsegnet affald til neddeling Pr. ton 588,00   588,00
         

Deponeringsegnet affald:

                       

Affaldscenter Skårup

       

Deponeringsegnet affald - inkl. gebyr for efterbehandling

Pr. ton 420,00 475,00 895,00

Slam, tørstofindhold > 20% - inkl. gebyr til efterbehandling

Pr. ton 520,00 475,00 995,00
Gebyr ved fejlsorteret affald Pr. læs 500,00   500,00
Gebyr ved fejlangivet affald Pr. læs 500,00   500,00

Genbrugspladsen

   

 

Ekskl. moms

 

Inkl. moms 

Virksomheders adgang til genbrugspladser hvis ønsket

Håndværkere og anlægsgartnere (ifølge CVR)

Pr. mærkat *5 5.520,00 6.900,00
Øvrige virksomheder (ifølge CVR) Pr. mærkat 690,00 862,00

Farligt affald - alle virksomheder med adgang til genbrugspladserne

Pr. virksomhed pr. år *5 96,00 120,00

Gebyr for planlægning og adm. - alle virksomheder med adgang til genbrugspladserne

Pr. virksomhed pr. år 34,00 42,50

Øvrige takster

   

 

Ekskl. moms

 

Inkl. moms 

Vejegebyr (ved vejning af biler til syn etc.)

Pr. vejning   50.00 62,50
Gebyr ved mdl. indvejning under 1 ton Pr. faktura   25.00 31,25

*5 Køb af mærkater til genbrugspladserne faktureres for den resterende del af året, startende fra og med det kvartal man første gang benytter genbrugspladsen/Værdiparken.