Priser for erhverv 2022

 For afhentning af klinisk risikoaffald henvises der til Motas på tlf. 76 20 13 09.

Indsamlingsordninger

Læs mere

Affald til genbrugspladsen

Læs mere

Affald til forbrænding

Læs mere