Modtageanlæg

Kraftvarmenlægget/Norgesvej
Affaldscenter Norgesvej
Affaldscenter Skårup


Kraftvarmeanlægget/Norgesvej

Kraftvarmeanlægget på Norgesvej modtager forbrændingsegnet affald fra Odder og Skanderborg Kommuner.

Adresse
Renosyd Kraftvarmeanlæg
Norgesvej 13
8660 Skanderborg
 

Åbningstider
Mandag – Torsdag: 07.00 - 16.00
Fredag 07.00 - 13.00


Affaldscenter Norgesvej

Affaldscenter Norgesvej i Skanderborg er et behandlingsanlæg til sortering og balning af genanvendelige 
materialer som pap, aviser og plast, der videresælges til genanvendelse. Desuden håndteres batterier, som sendes videre til genanvendelse.
 

Adresse
Affaldscenter Norgesvej
Norgesvej 13
8660 Skanderborg
 

Åbningstider
Mandag-Torsdag: 07.00-15.30
Fredag: 07.00-13.00


Affaldscenter Skårup

Affaldscenter Skårup er et sorterings-, genanvendelses- og deponeringsanlæg, hvor aktiviteterne omfatter kompostering af haveaffald, sortering af byggeaffald og blandet affald, håndtering af slagger, deponi og mellemdeponering af forbrændingsegnet affald, spildevandsslam samt jern og metal.
 

Adresse
Affaldscenter Skårup
Oddervej 75
8660 Skanderborg 

 

Åbningstider
Mandag-Torsdag: 07.00-16.00
Fredag: 07.00-13.00