FAQ

Hvordan ændrer jeg beholderstørrelse?

Hvordan kommer jeg af med asbest?

Kan vi få etableret undergroundløsninger?

Vi vil gerne have en bedre storskraldsløsning

 


Kan vi få etableret undergroundløsninger?

I skal være opmærksomme på, at containerne kan blive tømt:

1) De skal være placeret ud til en kørevej, så tømningsbilen kan krane dem op

2) De skal kunne tømmes med et 2-krog system.

Hvor mange undergroundcontainere skal vi have, og hvor store skal de være?

Kontakt os gennem vores selvbetjening


Vi vil gerne have en bedre storskraldsløsning - kan I hjælpe?

Naturligvis! Hvis I vil vide, hvad I må aflevere til storskrald, og hvordan det skal sorteres, så kan I få hjælp ved at læse her.

Kontakt os også meget gerne gennem vores selvbetjening