FAQ

Hvordan ændrer jeg beholderstørrelse?

Hvordan kommer jeg af med Asbest?

Kan I gennemgå mine affaldsløsninger?

Kan vi få etableret undergroundløsninger?

Vi vil gerne have en bedre storskraldsløsning

 

Hvordan ændrer jeg beholderstørrelse?


Hvordan kommer jeg af med Asbest?


Kan I gennemgå mine affaldsløsninger?

Naturligvis. Kontakt Leder for salg og kundeservice Claus Siim Johnsted på renosyd@renosyd.dk.


Kan vi få etableret undergroundløsninger?

I skal være opmærksomme på, at containerne kan blive tømt:

1) De skal være placeret ud til en kørevej, så tømningsbilen kan krane dem op

2) De skal kunne tømmes med et 2-krog system.

Hvor mange undergroundcontainere skal vi have, og hvor store skal de være?

Kontakt Leder for salg og kundeservice Claus Siim Johnsted, så hjælpe han jer med at få det beregnet.


Vi vil gerne have en bedre storskraldsløsning - kan I hjælpe?

Naturligvis! Hvis I vil vide, hvad I må aflevere til storskrald, og hvordan det skal sorteres, så kan I få hjælp ved at klikke på dette link til vores hjemmeside.

Hvis I gerne vil have en nem, fleksibel og miljørigtig pakkeløsning til at håndtere jeres storskrald, så kontakt Leder for salg og kundeservice Claus Siim Johnsted på rensoyd@rensoyd.dk.