Genbrugspladsgebyr. Hvad dækker det?

Når du modtager en faktura fra Renosyd, bliver du opkrævet gebyrer, der svarer til de omkostninger, der knytter sig til tømning af lige præcis det materiel og de ordninger, du er tilmeldt. Nogle ordninger er obligatoriske, og andre er frivillige. Obligatorisk opkræves et gebyr for indsamling og behandling af restaffald og emballage samt et gebyr, der dækker driften af genbrugspladser, miljøstationer, afhentning af storskrald og diverse planlægningsopgaver.

Nedenstående figur viser hvad genbrugspladsgebyret bruges til.