Sådan sorterer du dit affald fra 2024

Fra marts 2024 skal vi alle til at sortere vores affald endnu mere. Vi skal nemlig skrue ned for CO2-udledningen og op for genanvendelsen. Og ved at sortere affaldet i flere typer, kan vi fx genanvende mere plastaffald. 

Den nye affaldssortering betyder, at du skal have tre affaldsbeholdere fra marts 2024. Det har mange af jer allerede i dag, da I har taget godt i mod beholderen til papir og pap. Men hvis du fx skal bygge hus eller lave din indkørsel om inden for et par år, er det en god idé at lave lidt ekstra plads, da beholderne i en standardløsning bliver større, end de er i dag. 

 

Bor du i hus? Bliv klar til den nye sortering.

10 typer af affald i tre beholdere 

Fremover skal dit affald deles op i følgende typer affald: Mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt drikke-og fødevarekartoner, restaffald og farligt affald. Men det betyder selvfølgelig ikke, at din indkørsel skal fyldes op med affaldsbeholdere. Du kan nemlig nøjes med én ekstra, hvis du har de to obligatoriske i dag. Vi bliver dog nødt til at bytte alle eller nogle af dine beholdere ud, fordi nogle af dem skal have flere rum indeni. Det har de ikke i dag.

 

Se fordelingen af affaldet:

 

1. Affaldsbeholder til mad- og restaffald:  

Ét rum til madaffald (fx et æbleskrog og bananskræller) 

Ét rum til restaffald (fx chips poser og bleer) 

 

2. Affaldsbeholder til papir, pap og tekstilaffald: 

Det hele samles i ét rum. 

 

3. Affaldsbeholder til plast, kartoner, glas og metal: 

Ét rum til plast (fx emballage fra vaskemiddel og fryseposer) og mad- og drikkekartoner (fx mælkekartoner og kartoner fra yoghurt) 

Ét rum til glas og metal (fx syltetøjsglas og makreldåser)  

 

En kasse til farligt affald: 

Du får derudover en kasse til dit miljøfarlige affald udleveret, som du kan samle det i.  

 

Hvis du alligevel har planer om at bygge nyt hus, bygge om eller måske har en ny indkørsel i sigte er det godt at tage højde for tre beholdere. Dog anbefaler vi, at du venter med at bygge et skjul til dine beholdere, hvis du kan. Vi ved nemlig først besked om de præcise mål på beholderne, når vi har skrevet kontrakt med en beholderleverandør. 

 

Hvem gælder den nye affaldssortering for? 

Det er Regeringen og en række partier i Folketinget, der i 2020 lavede en aftale om, at alle i landet fremover skal sortere affaldet i 10 typer. Bl.a. så vi kan genanvende mere affald. For at kunne genanvende mere og virkelig gøre en forskel for miljøet, er vi gået fire østjyske affaldsselskaber sammen om at løfte opgaven: Favrskov Forsyning, Reno Djurs, AffaldVarme Aarhus og Renosyd. 

Den nye affaldssortering med 10 typer af affald i tre affaldsbeholdere gælder dermed for alle i Favrskov Kommune, Syddjurs Kommune, Norddjurs Kommune, Aarhus Kommune, Odder Kommune og Skanderborg Kommune. 

Lige nu er vi i gang med at finde de bedste løsninger for vores tilsammen 560.000 kunder. Når vi nærmer os startskuddet for den nye måde at sortere affald på, får du nærmere besked. Her får du bl.a. at vide, hvornår vi bytter dine affaldsbeholdere ud, og du får gode råd til, hvordan du bedst kommer i gang med at sortere i dine nye beholdere.  

Men indtil da kan du følge med her på siden, hvor vi løbende opdaterer med nyt om den nye affaldssortering.  

 

Få svar på nogle af dine spørgsmål

Hvad skal jeg sortere?

Hvad er det nye?

Hvem skal sortere?

Hvornår må jeg gå i gang med at sortere mere?

Hvor mange beholdere skal jeg have?

Hvorfor skal vi sortere i flere typer affald end jeg gør i dag?

Hvornår får jeg nye affaldsbeholdere?

Hvad koster den nye ordning?

Hvor meget plads skal der være til de nye affaldsbeholdere?

Hvornår bliver de nye beholdere hentet?

Hvordan undgår man at blande affaldet sammen fra de to-delte beholdere? 


Hvad skal jeg sortere?

Fra marts 2024 skal du sortere dit affald i følgende typer affald:
- madaffald
- restaffald
- plast (både blød og hård)
- mad- og drikkekartoner
- glas
- metal
- pap
- papir
- farligt affald
- tekstilaffald


Hvad er det nye?

Den nye affaldssortering i 2024, betyder at:

- du skal sortere madaffald i poser for sig
- du skal sortere blød plast som fx fryseposer i samme rum som hård plast
- du skal sortere udtjente tekstiler, fx tøj der ikke kan repareres eller gamle karklude
- du skal sortere farligt affald, fx batterier, spraydåser m.m. sammen i en kasse, som vi henter hos dig


Hvem skal sortere?

Det er alle, som skal sortere efter den affaldssortering, der træder i kraft i marts 2024.

Du skal sortere derhjemme - uanset om du bor i hus, ejerlejlighed, boligforening eller noget helt fjerde.

Men du skal også sortere i de forskellige typer affald, når du er i kommunale institutioner og bygninger. Fx på skoler og plejehjem. 

Er du erhvervskunde, skal du også sortere, men hvordan det kommer til at foregå, afventer vi nyt om. 


Hvornår må jeg gå i gang med at sortere mere?

De ovennævnte typer affald, som du ikke sorterer endnu, går vi i gang med at indsamle i marts 2024.

Selve udrulningen af beholdere forventer vi tager 12 uger, og vi ved derfor ikke endnu, hvem der får sine nye beholdere i marts og hvem der må vente til maj 2024.


Hvor mange beholdere skal jeg have?

Bor du fx i et hus, hvor du har dine to obligatoriske affaldsbeholdere, skal du fra 2024 have tre beholdere med fem rum. Derudover får du en rød kasse til farligt affald. 

For fællesløsninger, fx en boligforening, hvor du deler affaldsbeholdere med andre, vil vi gå i dialog med den enkelte forening omkring de forskellige behov ifm. placering, antal m.m.


Hvorfor skal vi sortere i flere typer affald, end jeg gør i dag?

Det er Regeringen og en række partier i Folketinget, der i 2020 lavede en aftale om, at alle i landet fremover skal sortere affaldet i 10 typer. Bl.a. så vi kan genanvende mere affald.

Men det er de enkelte kommuner, der står for at komme i gang med den nye affaldssortering.


Hvornår får jeg nye affaldsbeholdere?

Fordi vi skal til at sortere i flere forskellige typer af affald, udskifter vi alle, eller nogle af, dine beholdere, fordi rummene indeni skal være anderledes.

Selve udrulningen af beholdere forventer vi tager 12 uger. Vi starter op i marts 2024, og vi ved ikke endnu, hvem der får sine nye beholdere i marts og hvem der må vente til maj 2024.


Hvad koster den nye ordning?

Vi kender ikke den endelige pris, men vi ved at prisen på din affaldsløsning vil stige. Vi forventer en stigning på 1000 kroner, som svarer til en stigning på ca. 30%. Vi kender først den endelige pris, når vi har lavet kontrakter på beholdere, indsamling, behandling, afsætning m.m.

Prisen stiger af flere grunde.

  • Indsamling af 10 typer affald, i 2 to-delte beholdere og 1 beholder med ét rum, og altså med 5 rum i alt vil medføre flere tømninger end i det nuværende system.
  • Omkostningerne for at tømme en to-delt beholder med skillerum er højere end ved tømning af en beholder med ét rum. 
  • Der skal indkøbes nye beholdere med skillerum, som skal ombyttes med de nuværende.
  • Der skal indsamles farligt affald fra husstandene i en helt særlig og ny ordning.

Vi gør hvad der er muligt for at holde priserne nede. Blandt andet gennem fælles udbud og indkøb med vores østjyske samarbejdspartnere - Reno Djurs, AffaldVarme Aarhus og Favrskov Forsyning.


Hvor meget plads skal der være til de nye affaldsbeholdere?

Som det ser ud nu, skal du have plads til tre affaldsbeholdere på 240 liter. Og der skal være min. 10 cm. mellem hver beholder og evt. beholderskjul. Dette gælder for en standardløsning, at der er tre affaldsbeholdere. 

Er du allerede gået i gang med at bygge beholderskjul, anbefaler vi ud fra mål på 240 L beholdere på markedet, at du skal gøre plads til 2,5 meter. Vi er dog ved at lande en kontrakt med leverandøren af beholdere. Så kan dit projekt vente, så råder vi dig til det - vi har nemlig snart et helt præcist svar.

Men husstande er forskellige, og en stor familie kan have brug for større beholdere, end dem standardløsningen har. Vi er i gang med at finde ud af, hvordan vi bedst løser behovet for store familier.


Hvornår bliver de nye beholdere hentet?

  • Restaffald og madaffald: Hver 2. uge
  • Plast, mad- og drikkekartoner, glas og metal: Hver 3. uge
  • Papir, pap og tekstiler: Hver 4. uge

Hvordan undgår man at blande affaldet sammen fra de to-delte beholdere?

De beholdere med to kamre, fx beholderen til henholdsvis madaffald og restaffald, bliver hentet af biler, som også har to kamre. Altså tømmes beholderens indhold i hvert sit rum i lastbilen, og tømmes igen efterfølgende to forskellige steder. 

Se denne video fra Varde Kommune, hvor man allerede kører med dette system.