Dine beholdere

Standardløsning (Villa)

Dine beholdere til restaffald, emballage og pap og papir skal stå ude ved vejen, den dag vi kommer for at tømme dem. Det gælder for alle undtagen de, der enten har fået dispensation eller har betalt for at få tømt beholderne ved huset (en såkaldt standplads).

Det er helt op til dig, om du vil have beholderne stående ved huset til daglig og stille dem frem på tømmedagen, eller om du vil lave en fast plads i skellet, som eksemplerne her på siden viser.

Hent vores app og tilmeld dig, at få en påmindelse om at stille beholderne frem dagen før tømning.

Hvis du vælger at lave en fast plads i skellet som vist på her på siden, så husk, at: 

 • Pladsen skal være i skel mod nærmeste kørevej.  
 • Håndtagene på beholderne skal vende udad.  
 • Underlaget skal være fast (fliser, asfalt eller beton), plant og uden trin.  
 • Beholderne skal være frit tilgængelig og ikke gemt bag døre eller låger.  
 • Der skal være mindst 10 cm. mellem beholderne og mindst 2 m. frihøjde over.
 • Der kan være lokale bestemmelser i lokalplaner og lignende, som du skal tage hensyn til. 

Du kan se eksempler på placering af beholdere på en villagrund her

Læs mere om sortering af dit husholdningsaffald her

Se vores anbefalinger til beholderstørrelser her


Standardløsning (koteletgrund) 

Hvis du bor på en såkaldt koteletgrund, så gælder der som udgangspunkt de samme regler som for almindelige villagrunde. Det vil sige, at beholderne skal stå i skellet til grunden den dag, vi kommer for at tømme dem. Du skal desuden være opmærksom på følgende: 

 • Hvis indkørselsvejen til din grund er mindst 3,5 meter bred, skal dine beholdere stilles til skel i siden af indkørselsvejen.
 • Hvis indkørselsvejen er mindre end 3,5 meter, så henter vi beholderne på den nærmeste placering på grunden, hvor indkørselsvejens bredde overstiger 3,5 meter.

Du kan se eksempler på placering af beholdere på en koteletgrund her.


Standardløsning (landejendom) 

Hvis du bor på en landejendom, så gælder der som udgangspunkt de samme regler som for villagrunde. Det vil sige, at beholderne skal stå i skellet den dag, vi kommer for at tømme dem. Derudover gælder følgende:

Skraldebilen kører ned til ejendommen, hvis det er muligt, og der er tilstrækkelig plads til at vende. Beholderne skal som hovedregel placeres, hvor renovationsbilen kan køre til. 

Det er en forudsætning for tømning inde på grunden, at adgangsvej og vendeplads opfylder følgende krav:

 • Renovationsbilen skal kunne vende på vejen eller ved ejendommen.
 • Der skal være kørefast underlag for lastbil på vej og vendeplads.
 • Bevoksning på tilkørselsvej skal være beskåret (højde x bredde: 4 x 3,5m.).

Hvis du ønsker renovatøren skal hente beholderne fra en fast standplads gælder de samme regler som for villagrunde. 

Afhentning af beholderne i skellet er en del af Renosyds standardløsning. 


Hentning på grund (tilkøb af standplads og dispensation) 

Dine nye beholdere skal som udgangspunkt stå i skellet den dag, vi kommer for at tømme dem, læs mere herover under punktet "Placering i skellet – Villa".

Du kan dog vælge at betale for, at vi henter beholderne ved huset i stedet for.

Det kræver, at følgende forhold er opfyldt:

 • Beholderne skal stå med håndtaget udad.
 • Underlaget skal være fast (fliser, asfalt eller beton), plant og uden trin. 
 • Beholderne skal være frit tilgængelige og ikke gemt bag døre eller låger. 
 • Der skal være mindst 10 cm mellem beholderne og mindst 2 m. frihøjde over målt fra jorden. 
 • Der skal være uhindret adgang til beholderne, dvs. uden trapper og stigninger over 10 pct.
 • Skraldebilen skal kunne vende på vejen eller ved ejendommen.
 • Der skal være kørefast underlag.
 • Bevoksning på tilkørselsvej skal være beskåret (højde x bredde: 4 x 3,5 m.).
 • Bevoksning på adgangsvej skal være beskåret (højde x bredde: 2 x 1 m.).
 • Husnummeret skal være synligt.

Enkelte kunder har af deres kommune fået dispensation fra tømning i skellet. Er du blandt dem, så gælder ovenstående regler om adgangsforhold også. 

Du kan se At-vejledning D.2.24 om brug og indretning af dagrenovationssystemer her.

Klik her, hvis du vil se, hvilken ordning din husstand er tilmeldt.

Klik her for at se priser på de forskellige ordninger.


Særlige forhold: Sne og is 

Vinteren kan give udfordringer, når vi skal hente dit affald. Derfor er det vigtigt, at du:

 • tænder lyset i den mørke tid
 • rydder og salter eller gruser fortov og eventuelt adgangsvejen ind til beholderne i mindst 1 meters bredde, hvis du er tilmeldt tømning på grunden
 • fjerner sne fra beholderlåget
 • Ikke skovler sne op foran beholderen eller på adgangsvejen
 • sørger for, at der ikke er en snevold mellem vejen og beholderen
 • rydder privat fællesvej eller privat vej i mindst 3,5 meters bredde, så skraldebilen kan køre på vejen
Du kan læse mere om dit ansvar i forhold til snerydning på www.skovlsne.dk eller på din kommunes hjemmeside:
Måske det lige skal nævnes, at chaufføren har pigsko på.

 

 

Ta´ Renosyd i hånden

DOWNLOAD RENOSYDS APP Hvis du vil se, hvornår din beholder bliver tømt eller hvornår den nærmeste genbrugsplads åbner, så har Renosyd en app, der gør det nemt for dig.

Læs mere

Kontakt os

Du kan altid komme i kontakt med os på tlf. 8652 5211 eller via Renosyds kontaktunivers.

Læs mere

Åbningstider

Administrationen

Mandag - torsdag 8.00-15.00
Fredag 8.00-13.00
Lørdag - søndag og helligdage er der lukket.

Renosyd I/S
Norgesvej 13
8660 Skanderborg
Tlf.: 8652 5211