Renosyd undersøger småt brændbart

11. mar 2016, 12:34

På Renosyds genbrugspladser har vi i 2012 dokumenteret, at op mod 70 procent af det affald, der havner i småt brændbart, kunne genanvendes. Det drejer sig om papir, plastik og pap. Det vil vi i samarbejde med kunderne gøre bedre, og det er projektets omdrejningspunkt.

I projektets opstart vil Renosyd gennemføre interviews med kunderne og observere deres faktiske adfærd på genbrugspladsen. Målet er at identificere fejlsortering og få klarlagt, hvor meget og hvilke typer af affald, der fejlsorteres. ”Ved hjælp af disse undersøgelser får vi viden om, hvad der skal til for at ændre kundernes adfærd” siger projektleder Hanne Lundhus. ”Den viden vil vi efterfølgende bruge til at gennemføre en række forsøg med nye kommunikationsformer og løsninger, der skal nedbringe fejlsorteringen af genanvendeligt affald i containerne til småt brændbart”.

Projektet løber i perioden ultimo januar til ultimo august og vil involvere alle genbrugspladser og Værdiparken i Skanderborg. Projektet er støttet af Miljøstyrelsens kommunepuljemidler og skal afrapporteres således, at andre kommuner og affaldsselskaber får glæde af den viden, som projektet skaber.