Morgentimer afventer kunder i stimer

04. aug 2015, 12:35

I 2014 gennemførte Renosyd en stor brugerundersøgelse blandt erhvervskunderne i Odder Skanderborg kommuner. Undersøgelsen belyste, at denne gruppe kunder havde behov for udvidede åbningstider på genbrugspladserne. I 3 måneder har Odder genbrugsplads og Værdiparken i Skanderborg haft åbent om formiddagen, og de nye åbningstider skal have tid til at finde plads i kundernes bevidsthed. Direktør hos Renosyd Annemette Fuglsang fortæller: ”Vi har lyttet til kunderne, for de ved bedst, hvordan deres tid skal prioriteres. Kundernes ønske er efterkommet, og nu skal de have muligheden for at opdage, at vi har udvidet åbningstiderne i Værdiparken i Skanderborg og på Odder genbrugsplads. Det vil vi fortsat kommunikere ud til vores kunder.”

Ikke værdiløse timer

Der er allerede kunder, der har taget de nye åbningstider til sig, og de afleverer alt fra have- til byggeaffald i timerne fra kl. 7 til kl. 12. I gennemsnit har der hver formiddag været 147 besøgende på Odder genbrugsplads og 130 besøgende i Værdiparken i Skanderborg de første 3 måneder. Tendensen er et stigende besøgsantal. Hovedparten af kunderne kommer stadig på pladserne om eftermiddagen. Om tallene siger Renosyds direktør Annemette Fuglsang: ” Vi følger besøgstallene tæt, og vi vil evaluere åbningstiderne endeligt, når der er gået et år. Vi forventer der at kunne se en mere jævn besøgsfordeling og gerne en fordeling, hvor f.eks. håndværkerne, der virkelig bidrager med store mængder værdier, aflægger besøg på Odder genbrugsplads og i Værdiparken i Skanderborg formiddag såvel som eftermiddag.”

Fleksibilitet og service til håndværkeren

Længere åbningstider på genbrugspladserne er også et emne, der er opmærksomhed omkring uden for Renosyds område. Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen Dansk Byggeri har i en artikel bragt på deres hjemmeside www.danskbyggeri.dk i august præsenteret konklusioner fra en undersøgelse om forholdende på landsplan. I denne artikel har Dansk Byggeri placeret Renosyds ejerkommuner som værende blandt de 6 ringeste, når det gælder åbnet på genbrugspladserne i erhvervskundernes normale arbejdstid. Artiklen bygger på tal af ældre dato og placeringen i bunden harmonerer derfor ikke med de nye åbningstider. Renosyds direktør Annemette Fuglsang er tilfreds med, at de nye åbningstider også betyder, at der er åbent i hele det Dansk Byggeri kalder peakperioden, der strækker sig fra kl. 7 til kl. 17, da Dansk Byggeris undersøgelser ligeledes peger på, at denne service betyder meget for fleksibiliteten for den enkelte håndværker.

For yderligere information om og spørgsmål til ovenstående pressemeddelelse kontakt Renosyds Direktør Annemette Fuglsang på telefon 87 93 41 23 eller e-mail af@renosyd.dk.