Materialepas skal nedbryde grænserne for genbrug af byggematerialer

16. mar 2016, 12:34

Kan man som håndværker bruge brugt konstruktionsstål, når man bygger til hos en kunde? Det spørgsmål har Tømrer, Murer & Kloakmester John A. Laursen ofte stillet sig selv. Han undlader det dog, fordi flere parametre omkring materialet ofte er ukendte: Hvor stammer det fra, indeholder det skadelige stoffer og hvilke tekniske specifikationer har det? ”Jeg vil have stor gavn af mere information omkring materialerne, og det er også tilfældet hos mine kollegaer, derfor er jeg med i projektet. Mere viden vil være en gulerod for at genanvende materialer”, fortæller John A. Laursen og tilføjer: ”Det har jo også en stor miljømæssig gevinst”. 

Slut med skepsis

Teknologisk Institut er en meget vigtig spiller i projektet, da Instituttet bidrager med massiv viden om byggeri, byggematerialer, affaldsteknologi samt muligheder for genbrug og genanvendelse af byggeaffald. ”Vi vil gerne være med til at fjerne den skepsis og usikkerhed, der kan være overfor genbrug af byggematerialer. Vi ønsker at kaste lys over særligt spørgsmål om kvalitet og indhold af skadelige stoffer samt at undersøge det realistiske i at dokumentere sporbarheden af materialerne”, siger projektleder Stefania Butera fra Teknologisk Institut. 
Projektet fokuserer også på at skabe viden omkring, hvad det kræver af medarbejderne og infrastrukturen på genbrugspladserne at kunne komme med tilstrækkelig dokumentation til materialepasset for f.eks. en flot gammel dør, der lige passer ind i et nyt byggeprojekt.

Cirkulær økonomi

Valget af materialer er en vigtig opgave, når arkitekter har nye projekter på tegnebordet. Det har betydning for miljøpåvirkningen, og hos Henning Larsen Architects er der fokus på at samle viden om materialer. "Vi ved i dag meget om bæredygtige byggematerialer, men vi har kun i et begrænset omfang erfaring med genbrugsmaterialer i nye byggerier. Vi har nærmest kun mulighed for at genbruge tegl. Hvis vi med dette projekt kan nedbryde nogle af de barrierer, der er, kan vi komme et stort skridt videre med at arbejde med den cirkulære økonomi i byggeriet," siger Signe Kongebro, partner og leder af afdelingen for bæredygtighed hos Henning Larsen Architects.

Markedet skal modnes

Renosyd ønsker med materialepasset at være med til at modne markedet for genbrugsbyggematerialer gennem deres genbrugsbutik Værdicentralen. ”På vores genbrugspladser modtager vi hvert år mange ton byggematerialer, der helt sikkert kan genbruges under de rette forudsætninger. Vi stiller i projektet materialer og butik til rådighed, så markedet og materialepasset kan modnes til at understøtte ansvarligt salg af genbrugsbyggematerialer af private aktører”, udtaler erhvervskundechef hos Renosyd Sune D. Nygaard.

 

Faktaark

Materialepasset udvikles i første omgang til materialerne belægningssten, konstruktionsstål og døre, hvor der ved udgangen af 2016 vil foreligge konkrete cases. I 2017 testes materialepasset yderligere i Renosyds genbrugsbutik Værdicentralen.

Projektet afvikles som spireprojekt under Innovationsnetværket for Bæredygtigt Byggeri, InnoBYG, der er byggebranchens innovationsnetværk, og medfinansieres dermed af Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Læs mere på www.innobyg.dk.

Kontakt

For yderligere information omkring pressemeddelelse kontaktes:

  • Teknologisk Institut: Projektleder Stefania Butera, e-mail stbu@teknologisk.dk, telefon 72 20 19 51.
  • Tømrer, Murer & Kloakmester John A. Laursen, e-mail john@ja-laursen.dk, telefon 40 59 14 25.
  • Henning Larsen Architects: Partner og leder af bæredygtighedsafdelingen, Signe Kongebro, e-mail sik@henninglarsen.com, telefon 82 33 30 68.
  • Renosyd: Erhvervskundechef Sune Dowler Nygaard, e-mail sdn@renosyd.dk, telefon 86 52 52 11