Klinisk risikoaffald

Siden 1. april 2014 har Motas afhentet klinisk risikoaffald for Renosyd.

Hvis du har klinisk risikoaffald du gerne vil have afhentet, skal du ringe på telefon 8652 5211 - 

Vælg 2 for erhverv – vælg 1 for klinisk risikoaffald.

Find yderligere information på www.motas.dk

Klinisk risikoaffald er:

  • Skærende og stikkende genstande, som har været brugt i pleje og behandling
  • Smitteførende affald i øvrigt, der kan indeholde mikroorganismer fra diagnostisk og behandling af patienter
  • Medicinglas og ampuller, der kan indeholde rester af lægemidler fra erhverv

Sådan sorterer du klinisk risikoaffald