Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK
ErhvervPrivat
Menu

Genbrugspladser og Værdiparken

Du er mere end velkommen på Renosyds genbrugspladser i Galten, Hørning, Odder, Ry og Værdiparken i Skanderborg.

På genbrugspladsen kan du aflevere næsten alle materialer. Faktisk er listen over det, du ikke kan aflevere på genbrugspladsen langt kortere, end listen over det det du kan aflevere. 

Dette kan du ikke aflevere på genbrugspladsen:

  • Eternitplader - læs mere her
  • Husholdnings- og madaffald (restaffald indsamles af Renosyd)
  • Kanyler og medicinrester (afleveres på apoteket)
  • Klinisk risikoaffald (indsamles med Renosyds miljøbil)
  • Affald fra røggasrensning (indsamles via indsamlingsordning for farligt affald)
  • Flyveaske (der henvises til affaldscenter Skårup)
  • Sand og ristestof (der henvises til affaldscenter Skårup)
  • Sigterest (der henvises til affaldscenter Skårup)
  • Slagger (der henvises til affaldscenter Skårup)
  • Slam (der henvises til affaldscenter Skårup)

 

sorteringsvejledningen kan du se, hvilke forskellige typer affald – eller værdier, der skal i hvilke containere på genbrugspladsen. Er du i tvivl, kan du altid spørge genbrugsvejlederne på pladsen.

Virksomheder er også velkomne på genbrugspladserne, hvis de er tilmeldt ordningen og har adgangskort til pladserne. Læs mere her.

 

Se påskens åbningtider her

 

 

Værdiparken Skanderborg

Sverigesvej 13
8660 Skanderborg

Mandag - Fredag: 12:00 - 18:00
Lørdag: 09:00 - 16:00
Søndag: 09:00 - 16:00
Helligdage: Lukket

 

Ry Genbrugsplads

Bakkelyvej 5
8680 Ry

Mandag - Fredag: 12:00 - 18:00
Lørdag: 09:00 - 16:00
Søndag og helligdage: Lukket

 

Galten Genbrugsplads

Hjaltevej 24, Skovby
8464 Galten

Mandag - Fredag: 12:00 - 18:00
Lørdag: 09:00 - 16:00
Søndag og helligdage: Lukket

 

Hørning Genbrugsplads

Nydamsvej 20
8362 Hørning

Mandag - Fredag: 12:00 - 18:00
Lørdag: 09:00 - 16:00
Søndag og helligdage: Lukket

Odder Genbrugsplads

Skovdalsvej 26 A
8300 Odder

Mandag - Fredag: 12:00 - 18:00
Lørdag: 09:00 - 16:00
Søndag: 09:00 - 16:00
Helligdage: Lukket

Renosyd I/S

Norgesvej 13

8660 Skanderborg

Tlf: +45 8652 5211

renosyd@renosyd.dk

CVR: 13523584

EAN: 5798005746560