Menu

Genbrugspladser og Værdiparken

Du er mere end velkommen på Renosyds genbrugspladser i Galten, Hørning, Odder, Ry og Værdiparken i Skanderborg.

På genbrugspladsen kan du aflevere næsten alle materialer. Faktisk er listen over det, du ikke kan aflevere på genbrugspladsen langt kortere, end listen over det det du kan aflevere. 

Dette kan du ikke aflevere på genbrugspladsen:

  • Eternitplader - læs mere her
  • Husholdnings- og madaffald (restaffald indsamles af Renosyd)
  • Kanyler og medicinrester (afleveres på apoteket)
  • Klinisk risikoaffald (indsamles med Renosyds miljøbil)
  • Affald fra røggasrensning (indsamles via indsamlingsordning for farligt affald)
  • Flyveaske (der henvises til affaldscenter Skårup)
  • Sand og ristestof (der henvises til affaldscenter Skårup)
  • Sigterest (der henvises til affaldscenter Skårup)
  • Slagger (der henvises til affaldscenter Skårup)
  • Slam (der henvises til affaldscenter Skårup)

 

sorteringsvejledningen kan du se, hvilke forskellige typer affald – eller værdier, der skal i hvilke containere på genbrugspladsen. Er du i tvivl, kan du altid spørge genbrugsvejlederne på pladsen.

OBS: Ved aflevering af effekter til genbrugspladsen accepterer brugeren, at Renosyd kan foranledige direkte genbrug af effekterne, med mindre brugeren i forbindelse med aflevering af effekterne har gjort opmærksom på, at dette ikke ønskes. Henvend dig gerne til en genbrugsvejleder, hvis du er i tvivl. Genbrugsvejlederen udleverer markeringsspray til effekter, der ikke må gå til direkte genbrug, hvis det ønskes.

Klare sække på genbrugspladsen

Affald skal afleveres i klare plastsække på genbrugspladsen.

Klare sække gør det lettere for genbrugspladsens medarbejdere at se, om affaldet er sorteret korrekt eller ej. Korrekt sortering af affaldet fremmer genbrug og genanvendelse. Det er godt for miljøet, da det sparer ressourcer til vores efterkommere.

Kompost
Vidste du, at du kan hente gratis kompost på alle 4. genbrugspladser og i Værdiparken.

Vi kan også hjælpe med at levere et helt vognlæs. Kontakt Renosyd for nærmere information på tlf. 8652 5211 eller renosyd@renosyd.dk. Læs mere i vores folder om kompost.

Virksomheder er også velkomne på genbrugspladserne, hvis de er tilmeldt ordningen og har adgangskort til pladserne. Læs mere her.

 

 

Ved aflevering af effekter til genbrugspladsen accepterer brugeren, at Renosyd kan foranledige direkte genbrug af effekterne, med mindre brugeren i forbindelse med aflevering af effekterne har gjort opmærksom på, at dette ikke ønskes.

Værdiparken Skanderborg

Sverigesvej 13
8660 Skanderborg

Mandag - Fredag: 7:00 - 18:00
Lørdag: 09:00 - 16:00
Søndag: 09:00 - 16:00
Den 24. og 31. december: Lukket
Andre helligdage: Lukket 

 

Odder Genbrugsplads

Skovdalsvej 26 A
8300 Odder

Mandag - Fredag: 7:00 - 18:00
Lørdag: 09:00 - 16:00
Søndag: 09:00 - 16:00
Den 24. og 31. december: Lukket
Andre helligdage: Lukket

 

Ry Genbrugsplads

Bakkelyvej 5
8680 Ry

Mandag - Fredag: 12:00 - 18:00
Lørdag: 09:00 - 16:00
Søndag og helligdage: Lukket
Den 24. og 31. december: Lukket

 

Galten Genbrugsplads

Hjaltevej 24, Skovby
8464 Galten

Mandag - Fredag: 12:00 - 18:00
Lørdag: 09:00 - 16:00
Søndag og helligdage: Lukket
Den 24. og 31. december: Lukket

Hørning Genbrugsplads

Nydamsvej 20
8362 Hørning

Mandag - Fredag: 12:00 - 18:00
Lørdag: 09:00 - 16:00
Søndag og helligdage: Lukket
Den 24. og 31. december: Lukket

Renosyd I/S

Norgesvej 13

8660 Skanderborg

Tlf: +45 8652 5211

renosyd@renosyd.dk

CVR: 13523584

EAN: 5798005746560