Menu

Farligt affald

Farligt affald 

  • Spildolie 
  • Malerbøtter/malingsrester 
  • Sprøjtegifte 
  • Terpentinrester og andre opløsnings- og rengøringsmidler
  • Spraydåser
  • Batterier
  • Energisparepærer  
  • Lysstofrør  
  • Hobbygrej eller legetøj med batterier  
  • Elektronisk udstyr

 

Hvad skal det?

Farligt affald kan i mange tilfælde genanvendes, men fordi det kan være giftigt, sundhedsskadeligt, eksplosivt eller letantændeligt, er det vigtigt at behandle det korrekt. Derfor skal du sortere det fra dit øvrige affald og aflevere det på Renosyds genbrugspladser. Du må max aflevere 25 kg. farligt affald pr. dag.

Se adresser og åbningstider på genbrugspladserne her.

Medicinrester er også farligt affald, men må kun afleveres på apoteket.

Hvad sker der med det? 

Når du har afleveret farligt affald på genbrugspladsen, bliver det omhyggeligt anbragt i de rigtige beholdere og sendt til videre behandling. For visse stoffer vil det være genanvendelse, og resten sendes til specialforbrænding.  

Renosyd I/S

Norgesvej 13

8660 Skanderborg

Tlf: +45 8652 5211

renosyd@renosyd.dk

CVR: 13523584

EAN: 5798005746560