Du er her: breadcrumb_separator
Privat - Affald vi henter - Indsamlingsordninger

Hos Renosyd ser vi på det, vi alle sammen smider ud, som værdi i stedet for affald. Hvis du hjælper os med at sortere rigtigt, så sørger vi for indsamling og behandling, så vi alle får mest mulig værdi ud af affaldet. Altså: Fra affald til værdi. Vi tror så meget på idéen og indsatsen, at vi kalder den for Mission Mulig.

Det betyder blandt andet, at du skal sortere dit almindelige husholdningsaffald i emballage (glas, plast og metal samlet) og restaffald.

 

Nedenfor kan du læse mere om hvordan du sortere dine værdier.

Restaffald

Hvad er det? 

Restaffald er det, der er til overs, når du har sorteret alt, der skal genanvendes. Restaffald er for eksempel
 • madaffald
 • kødbakker
 • juice- og mælkekartoner
 • stanniol og husholdningsfilm
 • tilsmudset plast

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal sortere så brug sorteringsguiden (søgefeltet øverst til venstre på siden).

 

HVAD SKAL DET?

Restaffald skal kommes i den beholder, der er mærket ”Restaffald”. Hvis du er tilmeldt standpladsafhentning, så henter vi beholderen inde ved dit hus. Ellers skal den stå i skel på tømningsdagen.

 

Klik her for at se, hvornår vi henter restaffald og emballage hos dig.

 

 

HVAD SKER DER MED DET?

Restaffald bliver indsamlet og kørt til forbrænding på Renosyds kraftvarmeanlæg i Skanderborg, hvor det bliver lavet om til fjernvarme og el.

Papir 

Hvad er det?

Næsten alt papir kan genbruges, så det er vigtigt, at vi hjælpes ad med at sortere og indsamle det rigtigt.

Derfor har Renosyd lavet en indsamlingsordning for papir. Vi stiller en beholder hos dig og henter den enten én gang om måneden, hvis du bor i byen og hver anden måned, hvis du bor på landet.

 

Dette må du komme i papirbeholderen

 • Papir
 • Telefonbøger
 • Reklamer
 • Aviser
 • Magasiner og tidsskrifter

 

Dette må du ikke komme i papirbeholderen

 • Pap
 • Karton
 • Æggebakker
 • Restaffald: Køkkenaffald eller lign. 
 • Papir som har været i kontakt med madvarer 

Du kan tilmelde dig Renosyds papirordning her. 

 

Klik her for at se, hvornår vi indsamler papir på din adresse.

 

HVAD SKAL DET?

Papiret kommes i papirbeholderen, hvis du er tilmeldt Renosyds papirordning. Hvis ikke, skal du selv aflevere papir til genbrug på genbrugspladser eller miljøstationer.

 

HVAD SKER DER MED DET?

Papir genanvendes først og fremmest i fremstilling af nyt papir.

 

Emballage

Hvad er det?

Emballage er skyllet emballage af glas, plast og metal: 

 • Konservesdåser
 • Øl- og sodavandsdåser
 • Vinflasker
 • Syltetøjsglas
 • Plastflasker f.eks fra eddike og shampoo
 • Plast-skruelåg
 • Låg fra glas
 • Kapsler
 • Holdere fra fyrfadslys

 

Se flere eksempler på hvad du må komme i emballagebeholderen her

 

HVAD SKAL DET?

Emballagen skal sorteres fra den øvrige dagrenovation og kommes i emballagebeholderen, som vi tømmer en gang om måneden.

 

Gode råd 

 • Skyl emballage i koldt vand – du behøver ikke at bruge varmt vand og sæbe, eller...
 • Brug vandet fra rengøring af gryder og pander til også at skylle emballage, eller...
 • Sæt syltetøjsglasset eller anden emballage på den sidste plads i opvaskemaskinen.
 • Tag låget af emballagen og kom begge dele i emballagebeholderen.

 

HVAD SKER DER MED DET?

 • Når Renosyd henter emballage hos dig, så bliver det kørt til sortering og derefter til genanvendelse.
 • Plast kan enten genbruges eller forarbejdes og bruges til eksempelvis tøjproduktion
 • Metal kan enten genbruges eller smeltes om og bruges til eksempelvis cykelstel.
 • Hele glas og flasker bliver skyllet og genbrugt, og skåret glas bliver omsmeltet og genanvendt til at fremstille nye glasmaterialer 
 • Se filmen om emballagens vej

Batterier

Hvad er det?

Det er vigtigt, at du sorterer batterier. Det gælder også batterier i de apparater, du kasserer – f.eks. fjernbetjeninger, lommelygter, legetøj, skruemaskiner osv. Husk at pille dem ud, før du eventuelt smider apparatet væk. Det gælder: 

 • almindelige batterier
 • batteriet fra mobiltelefonen
 • genopladelige batterier, som skal være taget ud af apparatet

 

HVAD SKAL DET?

Sammen med dine nye beholdere har du fået en battericube, som kan stilles et sted i huset, hvor alle kan finde den. Der kan du samle små batterier. Når cuben er fyldt, tømmer du indholdet over i en klar plastpose – evt. sammen med de øvrige brugte batterier – og stiller den oven på beholderen til restaffald på tømningsdagen. Så sørger vi for at tage den med.

 

HVAD SKER DER MED DET?

Ca. 80 pct. af materialerne i batterierne kan genanvendes, resten går til henholdsvis forbrænding og specialdeponi.

 

Se filmen med Richard Volt. 

 

Nyt billede

Haveaffald 

Hvad er det?

Haveaffald er:

 • Ukrudt 
 • Grene 
 • Græs 
 • Hækafklip 
 • Blade 
 • Nedfaldsfrugt 
 • Planter uden potter og skåle

 

HVAD SKAL DET?

Du kan selv kompostere dit haveaffald eller køre det på genbrugspladsen. Du kan også få Renosyd til at hente det. Indsamlingen foregår i minicontainere, og du vælger selv størrelsen afhængig af dit behov. Se priser her.

Du skal ikke købe containeren, den stiller vi til rådighed.

 
Renosyd indsamler haveaffald otte gange om året (fra marts til oktober).  Du kan se tømmedatoerne for 2014 her.

Der må ikke kommes poser, sække, jord eller sten i beholderen.


Bundter af grene kan lægges ved siden af beholderen og må maks. veje 11 kg. og være 1 meter lange. Bundterne skal være bundet med snøre af naturmateriale, f.eks. sejlgarn.

 

Beholder og eventuelle bundter skal stilles frem til skel senest kl. 6 på afhentningsdagen. 

 

Klik her for at tilmelde dig afhentning af haveaffald.

 

HVAD SKER DER MED DET? 

Haveaffald bliver omdannet til kompost, som du kan hente gratis på genbrugspladserne, hvis du bor i Odder eller Skanderborg Kommune.


Se adresser og åbningstider på genbrugspladserne her.

Storskrald 

 

Hvad er det?

Storskrald er:

 • Pap  
 • Elektronik  
 • Jern og metal  
 • Større brændbart affald, f.eks. møbler
 • Sanitet

 

HVAD SKAL DET?

Du kan vælge at aflevere dit storskrald på genbrugspladsen – se adresser og åbningstider her.

Hvis du ikke har mulighed for det, så kan du bestille Renosyd til at hente det. Det gælder også, hvis du gerne vil have hentet storskrald i et sommerhusområde.

 

Hvis du har bestilt afhentning, så skal storskrald være sorteret efter listen ovenfor og stillet frem til offentlig vej kl. 7 på afhentningsdagen. Småting, som skal hentes sammen med storskrald, skal pakkes i klare sække, Renosyd-sække af god kvalitet kan købes i udvalgte forretninger: Salgssteder for storskraldssække.
 

Der hentes storskrald fra marts til november 2014. I Værdibeviset # 4, som du modtog i uge 9, under "Mine affaldsordninger" eller i skemaet her kan du se hvornår vi henter storskrald på din adresse.

 

Du bestiller afhentning af storskrald under "mine affaldsordninger

 
 

HVAD SKER DER MED DET? 

De forskellige typer af storskrald kan alle genbruges. Enten direkte eller i forarbejdet form. 


Bor du i en boligforening, så spørg din vicevært eller klik her.

 

 

Afhentning af ekstra sække 

Hvis du lejlighedsvis har brug for at komme af med mere restaffald end din almindelige ordning dækker, så kan du købe en sækkemærkat og sætte den på en hvilken som helst sæk. Vi tager sækken med, når vi tømmer dine beholdere.

Mærkaten koster 25. kr og kan købes hos disse forhandlere.

 

Sække, der er udleveret af Renosyd i forbindelse med helligdage, kan ikke gemmes, men skal bruges inden for 14 dage.

 

Afhentning af storskrald

Du kan bestille afhentning af storskrald herunder eller på tlf. 86 52 52 11.  

 Afhentning af storskrald 

Bor du i en boligforening? 

Hvis du bor i en boligforening, så er du omfattet af en anden ordning.

 

For beboere i boligforeninger

Åbningstider

Du kan se åbningstider på vores genbrugspladser herunder.

 

Åbningstider

Til/afmeld "Huske på" service 

For Skanderborg Kommune

 

For Odder  Kommune