Du er her: breadcrumb_separator
Privat - Affald du afleverer - Genbrugspladser

Genbrugspladser

 

Du er mere end velkommen på Renosyds genbrugspladser i Galten, Hørning, Odder, Ry og Skanderborg.  

Klik på kortet for at se adresser og åbningstider.
 

 

 

 

 

På genbrugspladsen kan du aflevere næsten alle materialer. Faktisk er listen over det, du ikke kan aflevere på genbrugspladsen langt kortere, end listen over det det du kan aflevere.

 

Dette kan du ikke aflevere på genbrugspladsen:

  • Eternitplader - læs mere her
  • Husholdnings- og madaffald (restaffald indsamles af Renosyd)
  • Kanyler og medicinrester (afleveres på apoteket)
  • Klinisk risikoaffald (indsamles med Renosyds miljøbil)
  • Affald fra røggasrensning (indsamles via indsamlingsordning for farligt affald)
  • Flyveaske (der henvises til affaldscenter Skårup)
  • Sand og ristestof (der henvises til affaldscenter Skårup)
  • Sigterest (der henvises til affaldscenter Skårup)
  • Slagger (der henvises til affaldscenter Skårup)
  • Slam (der henvises til affaldscenter Skårup)

 

I sorteringsvejledningen kan du se, hvilke forskellige typer affald – eller værdier, der skal i hvilke containere på genbrugspladsen. Er du i tvivl, kan du altid spørge genbrugsvejlederne på pladsen.

 

Virksomheder er også velkomne på genbrugspladserne, hvis de er tilmeldt ordningen og har adgangskort til pladserne. Læs mere her.  

 

Afhentning af storskrald

Du kan bestille afhentning af storskrald herunder eller på tlf. 86 52 52 11.  

 Afhentning af storskrald 

Bor du i en boligforening? 

Hvis du bor i en boligforening, så er du omfattet af en anden ordning.

 

For beboere i boligforeninger

Åbningstider

Du kan se åbningstider på vores genbrugspladser herunder.

 

Åbningstider

Til/afmeld "Huske på" service 

For Skanderborg Kommune

 

For Odder  Kommune